Petr Velkoborský – fotografie

Petr Velkoborský – fotografie

13. 4. – 31. 12. 2014, vernisáž 12. 4. 2014 v 17.00 h.

Obsáhlá výstava přibližuje fotografickou tvorbu Petra Velkoborského, která se dnes jeví být znovu aktuální v kontextu s rostoucím zájmem o klasickou analogovou fotografii. Zaměřuje se převážně na dokumentární fotografii, portrét a zátiší. Zahrnuje mimo jiné snímky z cyklů Křížová cesta I a II (duchovní tematika), Třetí okruh (dokumentární fotografie), Life Style – úniky/návraty, Chvála neostrosti či Close Up Photography (zátiší). Vystaveny jsou většinou vintage printy.

Kurátor výstavy Bc. František Nárovec.

Výstavu doplní v hlavní sezoně komentované prohlídky pod vedením autora (termín bude upřesněn).

Výstava Petr Velkoborský – fotografie je realizována s finanční účastí města Jindřichův Hradec.