Český rok 1918 na fotografiích

Český rok 1918 na fotografiích

Boj teprve nám nastává! /Viktor Dyk

29. 4. – 30. 12. 2018, vernisáž v sobotu 28. 4. 2018 v 17.00 h

Výstava prodloužena do konce února 2019

Sté výročí vzniku samostatného Československa připomíná Muzeum fotografie a moderních obrazových médií výstavou, která přibližuje návštěvníkům nejvýznamnější události roku 1918, a to především z centra dění Prahy. Na snímcích jsou zachyceny významné okamžiky tohoto roku jako položení základního kamene Národního divadla, oslavy osamostatnění Československa, 1. máj, odstraňování symbolů Rakousko-Uherska, manifestace na Bílé Hoře, bourání Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí nebo návrat prezidenta T. G. Masaryka do vlasti. Ke zhlédnutí jsou fotografie, zobrazující všední život v legiích na transsibiřské magistrále či příjezd francouzských legií do Čech.

Výběr tvoří 45 fotografií ze Sbírky Scheufler, které pocházejí z dobových pozitivů a negativů významných pražských fotografů, jako Otto Dítě a bratři Rudolf a Jaroslav z firmy Brunner-Dvořák. Autorem výstavy je přední český historik fotografie Mgr. Pavel Scheufler.