Moc médií

od 2. 7. 2015, vernisáž 1. 7. 2015 

Od 2. 7. 2015 je zpřístupněná druhá část rozsáhlé expozice Moc médií, zaměřená na krajinu ve fotografii, prostorovou fotografii, němý a zvukový film. K vidění jsou snímky krajiny od známých fotografů, jako Františka Fridricha, Jindřicha Eckerta, Rostislava Košťála, Jiřího Bárty, Karla Plicky či Jana Reicha, vystavena je také fotografická reprodukce výřezu Maroldova panoramatu, největšího obrazu v České republice, znázorňujícího bitvu u Lipan v r. 1434, v měřítku 1 : 10, s digitálním leteckým snímkem současného stavu tehdejšího bojiště od autora Libora Sváčka.

Expozice Moc médií je budována ve spolupráci s Národním technickým muzeem (www.ntm.cz), z jehož sbírek pochází také většina v ní vystavených exponátů. Ve druhé části expozice je to zejména zapůjčená cenná filmová technika. Obrazová data na výrobu reprodukcí fotografií poskytli Národní technické muzeum, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Moravská galerie v Brně a Mgr. Pavel Scheufler ze Sbírky Scheufler.       

Autoři II. části expozice: doc. MgA. Tomáš Petráň, Ph.D., MgA. Petr Kliment, Mgr. Pavel Scheufler. Kurátor: MgA. Petr Kliment.  

Expozice bude ještě pokračovat tématy kinematografie, rozhlas, televize a nová média. Plánovaná doba prezentace expozice po otevření druhé části je sedm let. Kompletní by měla expozice být v roce 2017, kdy se bude rozprostírat na cca 500 m2 druhého nadzemního podlaží muzea.

Slavnostní vernisáže se zúčastnili též generální ředitel Národního technického muzea Mgr. Karel Ksandr a ředitel Muzea elektrotechniky a médií Mgr. Hynek Stříteský.

 

od 24. 6. 2012

Od června 2012 je v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií k vidění pilotní část zamýšlené rozsáhlé expozice „Moc médií“, nazvaná „Fotografický portrét“. Monumentální expozice, jež je společným projektem Muzea fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci a Národního technického muzea (www.ntm.cz) v Praze, postupně představí veřejnosti dějiny fotografie a audiovizuálních médií v našich zemích od roku 1839 do současnosti a přiblíží vzrůstající úlohu fotografie a audiovizuálních médií v utváření novodobé společnosti.

Část „Fotografický portrét“ představuje originální fotografické přístroje, pomůcky a fotografie ze sbírek Národního technického muzea, ale například i fotografie ze sbírky Scheufler, z archivů a dalších zdrojů. Rozdělena je do tří významových celků: technika portrétu, tvorba portrétu a portrét ve společnosti. Obsahuje řadu interaktivních prvků, které ji společně s tématem činí pro návštěvníky atraktivní.

Autoři námětu, libreta a scénáře „Fotografického portrétu“ Petr Kliment, Tomáš Petráň, Pavel Scheufler, Tomáš Štanzel.

Projekt bude pokračovat tématy krajinářská fotografie, kinematografie, rozhlas, televize a nová média.

Expozice Moc médií je realizována s finanční účastí města Jindřichův Hradec.

Expozice Moc médií vznikla za přispění Národního technického muzea.