Sbírky

Muzeum vytváří zejména sbírky historické a především současné fotografie a sbírky fotografické techniky. Fotografické sbírky vznikají významně v rámci vlastních projektů, jako „Ostře sledovaný Hrabal“, „Via Lucis 1989–2009 / česká společnost ve fotografii“ nebo česko-rakouský projekt „Stories“. Sbírky jsou ve značné míře tvořeny i z darů od soukromých dárců, jež zahrnují jak fotografie, tak fotografickou či filmovou techniku.     

Všem dosavadním i budoucím dárcům touto cestou velmi děkujeme.

V případě záměru darovat muzeu fotografie, fotografickou techniku etc. se prosím obracejte na ředitelku muzea PhDr. Evu Florovou, Ph.D. (e-mail: florova@mfmom.cz, tel.: 384 361 761)

Události a výstavy 

Jezuité v Jindřichově Hradci

24.11. 2018 – 31.12. 2020

Český rok 1918 na fotografiích

29.4. 2018 – 28.2. 2019