Fotosoutěž Advent 2015 v Jindřichově Hradci

Fotosoutěž Advent 2015 v Jindřichově Hradci

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií vyhlašuje předvánoční fotografickou soutěž nazvanou „Advent 2015 v Jindřichově Hradci“.

Soutěžní fotografie zachycující dobu adventu v Jindřichově Hradci do 14. 12. 2015 zasílejte prosím na e-mailovou adresu strojek@mfmom.cz a současně na mfmom@mfmom.cz v době od soboty 12. 12. do pondělí 14. 12. 2015 do 12.00 hodin. Každý soutěžící může předložit maximálně tři fotografie, a to ve formátu JPG, min. 2 000 x 2 000 pixelů, max. 4 000 x 4 000 pixelů. Spolu s fotografiemi je nutné poslat jejich popisky (autor, datum a místo pořízení, popřípadě další informace).

Porotou složenou z pěti členů bude vybráno pět nejlepších fotografií, hlavním hodnotícím kritériem je projev originality a tvůrčích schopností. Fotografie zaslané do soutěže budou zároveň použity pro výstavní a sbírkotvornou činnost Muzea fotografie a moderních obrazových médií, o. p. s.

Vyhlášení vítězů proběhne před zahájením vánočního koncertu Petra Přibyla 15. 12. 2015 (začátek v 19.00 hodin), proto je soutěž takto časově omezena. – Autoři vítězných fotografií získají současně rodinnou volnou vstupenku na aktuální výstavní program muzea v hodnotě 160 Kč, dvě volné vstupenky na vánoční koncert Petra Přibyla Čas radosti, veselosti… v hodnotě 400 Kč a poukázku na tisk fotografie v hodnotě 200 Kč; bude-li vybráno více fotografií od jednoho autora, ceny se úměrně násobí. – Těšíme na Vaše fotografie.

 

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, o. p. s.

Kostelní 20/I – jezuitská kolej, 377 01 Jindřichův Hradec

www.mfmom.cz