Muzejní noc

Muzejní noc
V pátek 27. května se Muzeum fotografie a moderních obrazových médií zúčastní tradičního 18. ročníku Festivalu muzejních nocí,
jehož organizace se každoročně ujímá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., ve spolupráci s Ministerstvem kultury a dalšími subjekty.
 
Všichni návštěvníci budou mít tento v tento den možnost si zdarma prohlédnout výstavy i stálé expozice věnované nejen fotografii, ale i širokému spektru výtvarného a užitého umění, a to až do půlnoci.
Začínáme v 19 hod. přednáškou celosvětově uznávaného fotografa Václava Šilhy s názvem Keňa a Tanzánie - ráj pod Kilimandžárem. Dále se můžete těšit na komentované prohlídky výstav i stálé expozice a další doprovodný program.
Bude otevřena i kavárna.
 
Fenomén Muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu let ke stálým prezentacím kulturního dědictví zvláště atraktivním způsobem. Muzea a galerie nabízejí nočním návštěvníkům prohlídky svých stálých expozic a výstav a stávají se místy mimořádných a nečekaných zážitků a setkávání.
 
V roce 2004 se po vzoru jiných evropských měst ujalo Národní muzeum iniciativy zorganizovat první Pražskou muzejní noc. Nevšední zájem muzejních institucí o tuto novou formu propagace a popularizace muzejnictví, ale především její až nečekaný ohlas u široké veřejnosti spontánně vyústil ve vznik celorepublikového Festivalu muzejních nocí, jehož organizace se od roku 2005 každoročně ujímá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. Festival spojil původně solitérní akce některých muzeí a galerií do jednoho společného, téměř měsíc trvajícího svátku Muzejních nocí. Úspěch festivalu je mimořádný a každý rok se k němu připojuje obrovské množství měst i institucí. Festival se tak stal ojedinělou akcí a významným kulturním fenoménem, který nemá svým rozsahem v Evropě obdoby.