Podporují nás

   Finanční podpora města Jindřichův Hradec

Projekt Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, o. p. s., se realizuje s finanční účastí města Jindřichův Hradec. Finanční prostředky jsou využívány na zabezpečení provozu a činnosti této společnosti.

 

         

 

    

 

           

     

 

 

Sponzorem bezdrátového internetu v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií je jindřichohradecká společnost JHComp, s. r. o.    

Projekt "Webové stránky a propagační leták MF MOM" byl realizován za finančního přispění Jihočeského kraje v rámci grantového programu "GP podpora muzeí a galerií – výzva pro rok 2013 / Propagace muzeí a galerií".

Projekt "Zvýšení propagace Muzea fotografie a moderních obrazových médií" byl realizována za finančního přispění Jihočeského kraje v rámci grantového programu "Podpora muzeí a galerií – výzva pro rok 2014 / Propagace muzeí a galerií".

Projekt „Festival studentských filmů Biák“ byl uskutečněn s podporou Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Podpora kultury.“

Projekt "Virtuální prohlídka MF MOM" byl realizován za finančního přispění Jihočeského kraje v rámci grantového programu "Podpora cestovního ruchu 2019".

    

www.biakfestival.cz