Vánoční koncert Petra Přibyla

Vánoční koncert Petra Přibyla

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, o. p. s., Vás zve na

Tradiční vánoční koncert Petra Přibyla


Zdena Kloubová – zpěv
Jiří Sulženko, sólista opery ND v Praze – zpěv
Petr Přibyl – viola
Předprodej vstupenek od 21. 11. 2017 v pokladně muzea (tel. 384 361 946) a v hotelu Vajgar.
Zde je rezervace vstupenek možná na tel. č. 607 853 976, 384 361 271. Vstupné 200 Kč


Události a výstavy 

Jak zněl němý film

21.10. – 31.12. 2018

Labyrint těla

3.6. – 28.10. 2018