Muzejní knihovna

Odborná knihovna Muzea fotografie a moderních obrazových médií nabízí přes 1300 knižních titulů a množství čísel časopisů z oblasti fotografie a (ostatních) umění.

K dispozici jsou

° publikace o dějinách a teorii fotografie, současných i historických fotografických technikách a fotografickém vybavení (autorů Michaela Freemana, Anny Fárové, Vladimíra Birguse, Jaroslava Anděla, Pavla Scheuflera, Miroslava Vojtěchovského a dalších)

° obrazové publikace předních českých a zahraničních fotografů (Antonína Kratochvíla, Jana Reicha, Josefa Koudelky, Dagmar Hochové, Miroslava Tichého, Viléma Heckela, Helmuta Newtona a dalších) a monografie o nich

° knihy o filmu a příbuzných tématech

° cizojazyčné odborné knižní tituly (v angličtině, němčině, ruštině)

° časopisy, jako Československá fotografie, Fotografie, DIGIfoto, Fotografie magazín, Ateliér

° zahraniční časopisy (v angličtině, němčině, ruštině) 

° počítač s připojením na internet

 

Výpůjční služba prezenční

Otevírací doba: středa 13.00–15.30 h.   

Muzejní knihovna
Muzejní knihovna