Fotografické workshopy pro ZŠ a SŠ

Fotografické workshopy pro ZŠ a SŠ
Pro třídní kolektivy základních a středních škol
nabízíme
FOTOGRAFICKÉ WORKSHOPY (semináře)
ve třech na sebe navazujících úrovních (viz nížeji).
V jednom ročníku třída absolvuje první, dalším ročníku (příští rok) druhý atd.
 
Veskeré vybavení včetně fotoaparátů (15 ks zrcadlovek Canon) je v muzeu pro účastníky k dispozici.
Vedeno lektory s dlouholetými zkušenostmi oboru fotografie i pedagogiky a vedení skupin.
Termín dle domluvy, obvykle všední dny od 9 hod.
 
Délka 4 hod. 
Teoretický úvod: prohlídka stálé muzejní expozice, prezentace, seznámení s fotoaparátem - 80 min
Předání fotoaparátů, přesun - 10 min
Praktické fotografování v terénu či ateliéru - 90 min
Přestávka na svačinu a pod. (stahování fotografií) - 30 min
Promítnutí, vyhodnocení a okomentování fotografií - 30 min
 
 
Kompletní soubor všech fotografií pořízených účastníky kurzu bude předán elektronicky: 
- nahráním na vaše donesené médium (externí disk)
- či odkazem na cloudové uložiště, kde budou k dispozici po domluvený čas ke stažení
 
 
KURZOVNÉ
Platba fakturou, či v hotovosti za skupinu kurzistů na začátku výuky.
Kurzovné činí 70 Kč za osobu.
 
Přihlášky na tel. 384 362 459
nebo e-mail: martin.sole@vkcjh.cz
Bližší informace Stanislav Maxa 723 717 909, nebo Martin Šole 728 344 285
 
 
 
TÉMATA jednotlivých workshopů:
 
1) ZÁKLADY FOTOGRAFIE
Prohlídka stálé muzejní expozice s důrazem na praktickou ukázku camery obscury, prezentace historie fotografie, princip fotoaparátu (camera obscura), rozdíl mezi analogovým a digitálním fotoaparátem, jeho ovládání a základní funkce, stručně základní fotografické pojmy: ohnisková vzdálenost (a hloubka ostrosti), clona čas a citlivost a jejich dopad na výslednou fotografii, základy obrazové kompozice.
V praktické části si všichni kurzisté prakticky vyzkouší fotografování digitální zrcadlovkou v prostorách muzea a blízkého okolí. Tj. základy fotografování architektury, městské krajiny, streetphoto a portrétu v přirozeném prostředí a osvětlení.
Zdůraznění základních chyb na  snímcích, ke kterým při fotografování těchto témat dochází, a jejich správná řešení.
 
2) FOTOGRAFICKÝ PORTRÉT
Stručná historie fotografického portrétu, s jeho vývoj a typy (v přirozeném prostředí a ateliérový).
Praktická část: 
- fotografování v ateliéru: typy svícení, kompozice, volba pozadí, rekvizit
- fotografování venku: využití hloubky ostrosti, volba pozadí, práce se světlem: využití slunce, protisvětla, stínu, oblačnosti, odrazové desky
Účastníci si vyzkouší i roli modela-ky a potřebnou komunikaci.
 
03) MALOVÁNÍ SVĚTLEM
Kurz je určen těm, kdo se již seznámili se základy fotografování.  Účastníci se dozvědí, jak výslednou fotografii ovlivní teplota, směr a intenzita světla. Seznámí se s rozdílem mezi low key a high key efektem.
V praktické části se dozví, jaké základní světelné techniky se používají ve fotoateliéru, jak používat protisvětlo či světlo na  pozadí a jak působí na výsledné fotografii.
Vyzkouší si také „malování světlem“, což je technika využití dlouhého expozičního času a pohyb různými světelnými zdroji, či několikanásobná expozice zábleskovým osvětlením a tím vytváření různých efektů na výsledné fotografii. 
 
Případně i jiná témata dle domluvy. Je možno se sejít i v jiné lokalitě (fotografování zvířat a pod.).
 
 
Pro jednotlivce - žáky ZŠ (II. stupeň) a SŠ se zájmem o fotografování nabízíme rovněž celoroční fotokroužek