Fotokroužek pro děti a mládež 2022

Fotokroužek pro děti a mládež 2022

PRVNÍM OBJEKTIVEM

Ukázky prací mladých fotografů 

z FOTOKROUŽKU při MF - jaro 2022

 

Od března až do konce školního roku, tedy do konce června 2022 se jednou týdně scházeli mladí fotografové, aby pochytili základy této krásné umělecké disciplíny. 

Naučili se suverénně ovládat zrcadlovku v manuálním režimu, pracovat v ateliéru s umělým osvětlením i s přirozeným v plenéru, pravidla fotografické kompozice a mnoho dalších dovedností.

Ukázky jejich čtyřměsíční práce nyní vystavujeme v muzejní zahradě (přístupná od poledníku).

Výstavka s názvem PRVNÍM OBJEKTIVEM byla zahájena dne 20.8. 2022. Každý autor(ka) je zde zastoupen(a) jednou fotografií. Větší počet jejich fotografií můžete vidět nížeji.

 

FOTOKROUŽEK - podzim 2022

- přihlášení

Od začátku října budeme otevírat další - podtzimní běh kroužku.

Kroužek je určen pro děti 2. stupně základní školy i středoškolskou mládež (cca 12 - 19 let) 

 
Baví tě fotografovat a chtěl(a) by ses zdokonalit? Chceš vědět, jak ovládat svůj aparát, znát principy, které dělají dobrou fotku? Přijď mezi nás do Muzea fotografie. Naučíš se fotografickou trojčlenku (clona, čas, citlivost), obrazovou kompozici na příkladech fotografií v muzeu i vlastní praxí, jak využívat různé druhy světla přirozeného i umělého, jak pracovat ve fotoateliéru i základy úprav v grafických editorech. Užiješ si fotografické vycházky za danými tématy - krajina, architektura, pouliční fotografie, večerní osvětlení města, zvířata atd. Vyzkoušíš si i různé fotografické experimenty - efekty s dlouhým časem a "malování" světlem". Naučíš se posuzovat a chápat estetiku fotografie. 
Vlastní fotoaparát je výhodou (protože už jsi na něj zvyklý), ale ne podmínkou. Zrcadlovky máme i k zapůjčení. Takže stačí mít s sebou jen flah disk (klíčenku), na které si odneseš výsledky své práce. A chuť učit se fotografovat. 
Kroužek zakončíme společnou výstavou.
 
Začínáme ve 4.9. a  5. 10. 2022 - jsou otevřeny dva paralelní běhy kroužku - úterý a středy. Scházet se  tedy budeme každé úterý nebo středu (podle toho, na který den se přihlásíte) od 15:30 hod. do 17 hod. (z praktických a organizačních důvodů často lehce přetahujeme). Mimo pravidelné schůzky mohou být podle domluvy pořádány různé fotografické akce a vycházky.
 
Cena 800 Kč/pololetí 
Vyplněnou přihlášku (ke stažení zde) posílejte na e-mail: martin.sole@vkcjh.cz
Po přihlášení Vám bude předáno číslo - variabilní symbol, se kterým uhradíte pololetní platbu buď přímo do muzejní pokladny (v hotovosti nebo kartou), nebo platebním příkazem na č. ú. 5973536349/0800.
 
 
 
 
 
Činnost fotokroužku podpořena z dotačního programu Jihočeského kraje.
 
 
Lucie Švobová - titulní
Lucie Švobová - titulní
Vernisáž výstavy
Vernisáž výstavy
Jiří Fryš
Jiří Fryš
Jiří Fryš
Jiří Fryš
Vanesa Mullerová
Vanesa Mullerová
Vanesa Mullerová
Vanesa Mullerová
Vanesa Mullerová
Vanesa Mullerová
Vanesa Mullerová
Vanesa Mullerová
Vanesa Mullerová
Vanesa Mullerová
Stela Pulkrábová
Stela Pulkrábová
Stela Pulkrábová
Stela Pulkrábová
Stela Pulkrábová
Stela Pulkrábová
Stela Pulkrábová
Stela Pulkrábová
Stela Pulkrábová
Stela Pulkrábová
Rozárie Vyhlídková
Rozárie Vyhlídková
Rozárie Vyhlídková
Rozárie Vyhlídková
Rozárie Vyhlídková
Rozárie Vyhlídková
Renata Pávková
Renata Pávková
Renata Pávková
Renata Pávková
Renata Pávková
Renata Pávková
Renata Pávková
Renata Pávková
Renata Pávková
Renata Pávková
Renata Pávková
Renata Pávková
Ondřej Hamr
Ondřej Hamr
Ondřej Hamr
Ondřej Hamr
Ondřej Hamr
Ondřej Hamr
Ondřej Hamr
Ondřej Hamr
Ondřej Hamr
Ondřej Hamr
Ondřej Hamr
Ondřej Hamr
Ondřej Hamr
Ondřej Hamr
Ondřej Hamr
Ondřej Hamr
Ondřej Hamr
Ondřej Hamr
Ondřej Hamr
Ondřej Hamr
Ondřej Hamr
Ondřej Hamr
Ondřej Hamr
Ondřej Hamr
Lucie Švobová
Lucie Švobová
Lucie Švobová
Lucie Švobová
Lucie Švobová
Lucie Švobová
Lucie Švobová
Lucie Švobová
Lucie Švobová
Lucie Švobová
Lucie Švobová
Lucie Švobová
Lucie Švobová
Lucie Švobová
Lucie Švobová
Lucie Švobová
Lucie Švobová
Lucie Švobová
Lucie Švobová
Lucie Švobová
Lucie Švobová
Lucie Švobová
Lucie Němcová
Lucie Němcová
Lucie Němcová
Lucie Němcová
Lucie Němcová
Lucie Němcová
Lucie Němcová
Lucie Němcová
Lucie Němcová
Lucie Němcová
Lucie Němcová
Lucie Němcová
Lucie Němcová
Lucie Němcová
Lucie Němcová
Lucie Němcová
Linda Kupková
Linda Kupková
Kristýna Tupá
Kristýna Tupá
Kristýna Tupá
Kristýna Tupá
Kristýna Tupá
Kristýna Tupá
Kristýna Tupá
Kristýna Tupá
Kristýna Tupá
Kristýna Tupá
Kristýna Loukotová
Kristýna Loukotová
Kristýna Loukotová
Kristýna Loukotová
Kristýna Loukotová
Kristýna Loukotová
Kristýna Loukotová
Kristýna Loukotová
Kristýna Loukotová
Kristýna Loukotová
Kateřina Kummelová
Kateřina Kummelová
Kateřina Kummelová
Kateřina Kummelová
Kateřina Kummelová
Kateřina Kummelová
Kateřina Kummelová
Kateřina Kummelová
Kateřina Kummelová
Kateřina Kummelová
Kateřina Kummelová
Kateřina Kummelová
Kateřina Kummelová
Kateřina Kummelová
Kateřina Kummelová
Kateřina Kummelová
Kateřina Kummelová
Kateřina Kummelová
Kateřina Kummelová
Kateřina Kummelová
Kateřina Kummelová
Kateřina Kummelová
Jiří Fryš
Jiří Fryš
Jiří Fryš
Jiří Fryš
Jiří Fryš
Jiří Fryš
Jiří Fryš
Jiří Fryš
Jiří Fryš
Jiří Fryš
Jiří Fryš
Jiří Fryš
Ivana Vozábalová
Ivana Vozábalová
Ivana Vozábalová
Ivana Vozábalová
Ivana Vozábalová
Ivana Vozábalová
Ivana Vozábalová
Ivana Vozábalová
Ivana Vozábalová
Ivana Vozábalová
Ivana Vozábalová
Ivana Vozábalová
Ivana Vozábalová
Ivana Vozábalová
Ivana Vozábalová
Ivana Vozábalová
Ivana Vozábalová
Ivana Vozábalová
Ivana Vozábalová
Ivana Vozábalová
Ivana Vozábalová
Ivana Vozábalová
Ivana Vozábalová
Ivana Vozábalová
Ivana Vozábalová
Ivana Vozábalová
Ivana Vozábalová
Ivana Vozábalová
Ivana Vozábalová
Ivana Vozábalová
Ivana Vozábalová
Ivana Vozábalová
Ivana Vozábalová
Ivana Vozábalová
Hana Hurychová
Hana Hurychová
Hana Hurychová
Hana Hurychová
Hana Hurychová
Hana Hurychová
Hana Hurychová
Hana Hurychová
Hana Hurychová
Hana Hurychová
Hana Hurychová
Hana Hurychová
Hana Hurychová
Hana Hurychová
Hana Hurychová
Hana Hurychová
Hana Hurychová
Hana Hurychová
Hana Hurychová
Hana Hurychová
Bára Humlová
Bára Humlová
Bára Humlová
Bára Humlová
Bára Humlová
Bára Humlová
Bára Humlová
Bára Humlová
Anežka Svobodová
Anežka Svobodová
Anežka Svobodová
Anežka Svobodová
Anežka Svobodová
Anežka Svobodová
Anežka Svobodová
Anežka Svobodová
Anežka Svobodová
Anežka Svobodová
Anežka Svobodová
Anežka Svobodová
Anežka Svobodová
Anežka Svobodová
Anežka Svobodová
Anežka Svobodová
Anežka Svobodová
Anežka Svobodová
Anežka Svobodová
Anežka Svobodová
Anežka Svobodová
Anežka Svobodová
Anežka Svobodová
Anežka Svobodová
Anežka Svobodová
Anežka Svobodová
Anežka Svobodová
Anežka Svobodová
Anežka Svobodová
Anežka Svobodová
Anežka Svobodová
Anežka Svobodová
Anežka Svobodová
Anežka Svobodová