Kontakty

Adresa a další kontaktní údaje

Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, p. o.                                                                                          
pracoviště Muzeum fotografie a moderních obrazových médií
Kostelní 20/I – jezuitská kolej
377 01 Jindřichův Hradec


e-mail: info@vkcjh.cz

 

 

Vedení VKCJH

 

Ing. Ondřej Mašek
ředitel
e-mail: ondrej.masek@vkcjh.cz
tel.: 724 139 819


Petr Soukup, DiS.
zástupce ředitele, vedoucí úseku programového a organizačního
e-mail: petr.soukup@vkcjh.cz
tel.: 724 953 232

 


 

Zaměstnanci MFMOM

 

 

František Šmatlák
vedoucí provozního úseku
e-mail: frantisek.smatlak@vkcjh.cz
tel.: 384 362 459


Bc. Miroslav Kopecký
vedoucí digitalizace, grafik, fotograf
e-mail: miroslav.kopecky@vkcjh.cz
tel.: 603 770 626


Kateřina Bohdanecká
produkční, programová a kulturně výchovná pracovnice, správa kaple sv. Máří Magdalény
e-mail: katerina.bohdanecka@vkcjh.cz
tel.: 384 361 761, mobil: 602 512 637


Jana Mašková
kulturně výchovná pracovnice, správce depozitáře, knihovnice, výstavářka
e-mail: jana.maskova@vkcjh.cz
tel.: 384 370 775


Bc. Martin Šole
edukační a kulturně výchovný pracovník, lektor, grafik, fotograf
e-mail: martin.sole@vkcjh.cz
tel.: 728 344 285


Mgr. Pavel Koblasa
archivář a historik, dokumentátor
e-mail: pavel.koblasa@vkcjh.cz
tel.: 723 271 653


Simona Forejtová
pracovnice digitalizace, výstavářka
e-mail: simona.forejtova@vkcjh.cz
tel.: 384 370 771


Renata Doležalová, dipl. ek.
vedoucí ekonomického úseku, účetní
e-mail: renata.dolezalova@vkcjh.cz
tel.: 384 362 459


Jana Zajacová
personalistka, mzdová účetní
e-mail: jana.zajacova@vkcjh.cz
tel.: 384 362 459


Stanislav Maxa
lektor, fotograf
e-mail: stanislav.maxa@vkcjh.cz
tel.: 723 717 909


Ivana Paarová
pokladní, průvodkyně
e-mail: ivana.paarova@vkcjh.cz
tel.: 384 361 946, mobil: 724 140 056


Ivana Vaníčková, Kristýna Strabergerová
úklid
 

Petr Klusáček, Jaroslav Kubíček
údržbáři