Karel Hájek – Byl jsem při tom

Karel Hájek – Byl jsem při tom

Vážení návštěvníci,

zveme Vás v sobotu 27. 10. 2018 v 17.00 hodin na zahájení výstavy „Karel Hájek – Byl jsem při tom“, připravené k 40. výročí úmrtí fotografa Karla Hájka. Na výstavě jsou vedle fotografií a exponátů ze Sbírky Muzea fotografie a moderních obrazových médií významně zastoupeny fotografie a dokumenty zapůjčené z Archivu Národního muzea, Archivu B&M Chochola a ze Sbírky fotografií Svazu českých fotografů. Zvláštní poděkování za práci na přípravě výstavy patří (v abecedním řazení) paní Blance Chocholové, panu Marku Chocholovi, panu Liboru Jůnovi a paní Věře Matějů.                  

Těšíme se na setkání s Vámi.