Fotografické kurzy MF MOM pro děti a mládež

Fotografické kurzy MF MOM pro děti a mládež

Jednorázové skupinové fotografické kurzy s různým tematickým zaměřením, včetně varianty pro handicapované. Probíhají po celý rok, výhodou je zapůjčení fotoaparátů pro účely kurzu, zábavná forma výuky, možná dojížďka lektora za zájemci. Vhodné pro školní třídy i jako volnočasová aktivita. Kurzovné 65 Kč za osobu, pro handicapované zdarma. 

Přihlášky na kurzy se přijímají na tel. 384 362 459, 384 370 772 nebo 384 370 771.

Podrobné informace o těchto kurzech naleznete zde


mfmom-skoly-2017.pdf mfmom-skoly-2017.pdf (5431 kB)

Principy pohyblivého obrazu a filmová laboratoř,
přednáška a workshop o prolínání umění, techniky a technologie

Jednorázový kurz je určen školním skupinám 2. stupně základních škol a žákům středních škol. Přednáška i workshop se skládají z praktických ukázek historické techniky a originálních modelů od doby před vznikem kinematografie, pokračují „věkem filmového pásu“ a končí epochou digitální kinematografie. Účastníci vytvoří krátký společný film metodou hand-made, a ten si na závěr promítnou.
Lektor je MgA. František Týmal.
Kurzovné je 5 500 Kč za skupinu.
Termín dle domluvy na tel. číslech 384 362 459 nebo 384 370 772.

Události a výstavy 

Skleněné rozhovory

29.7. – 30.9. 2017