Charitativní koncert pěveckých sborů

Charitativní koncert pěveckých sborů

Charitativní koncert pěveckých sborů

Hopkins concert choir

a Smetana Jindřichův Hradec

16.6. 2024 od 18. hod. v kapli sv. Máří Magdalény


 

Výtěžek z dobrovolného vstupného podpoří Výdejnu Samaritán Charity Jindřichův Hradec