Tříkrálový koncert

Tříkrálový koncert

Tříkrálový koncert rozezní kapli Máří Magdaleny

mší Missa brevis

2. ledna 2024 od 18 hod.

 

Tradiční Tříkrálovou sbírku 2024 zahájí v úterý 2. ledna od 18 hodin v kapli sv. Máří Magdaleny v Jindřichově Hradci Pěvecký sbor Smetana. Zatímco naposledy zazněla Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby, nyní se posluchači mohou těšit na mši z pera Jiřího Pavlici Missa brevis.

Koncert zahájí starosta města Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, pod jehož záštitou se koná. Promluví také ředitelka Charity Jindřichův Hradec Mgr. Karolína Píchová, DiS. Ta představí sbírku samotnou a také záměry, jak s vybranými finančními prostředky Charita naloží. Protože koncert Tříkrálovou sbírku zahajuje, nevybírá se žádné vstupné. Posluchači však mají možnost přispět do úředně zapečetěných tříkrálových kasiček. Ty budou mít s sebou skupinky dětí převlečené za tři krále. Těm na závěr koncertu požehná farní vikář Miroslav Štrunc.

 

 

O Tříkrálové sbírce

Přinášet radost a požehnání jak navštíveným rodinám, tak skrze sbírku také těm, kterým mají vybrané prostředky pomoci. To je poselstvím koledníků, kteří se účastní největší dobročinné sbírkové akce v České republice tedy Tříkrálové sbírky 2024. Letos je můžete v ulicích Jindřichova Hradce a ostatních městech a obcích potkat mezi 1. a 14. lednem. Nejvíce koledníků se letos bude pohybovat ve městě v sobotu 6. ledna.

Tři králové koledují a křídou popisují dveře tradičním nápisem K+M+B a přejí vše dobré do nového roku. Koledníci s sebou nosí úředně zapečetěnou kasičku na případné dobrovolné dary na charitativní účely. Vedoucí kolednické skupinky se prokazuje průkazkou s plnou mocí.

Rok 2023 byl v ORP Jindřichův Hradec rekordní. Dárci přispěli neuvěřitelnou částkou 490 477 Kč! Výnos celostátní sbírky je rozdělen podle předem daného klíče:  65 % vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly15 % je určeno na velké diecézní projekty10 % putuje do krizového fondu, odkud jsou uvolněny při mimořádných událostech, a na pomoc v zahraničí5 % využije na své projekty Charita Česká republika5 % tvoří zákonné režie sbírky.

Částka vykoledovaná na Jindřichohradecku pomohla rodinám v těžké životní situaci nebo lidem v krizi. Charita díky této podpoře mohla dále provozovat Výdejnu Samaritán v Jindřichově Hradci, kde vydává materiální pomoc. Podpořeni byli individuální žadatelé. A díky sbírce také mohlo vzniknout Dobrovolnické centrum.

A na co poputuje vykoledovaná částka v roce 2024?

  • Zkvalitnění a rozvoj charitních sociálních a fakultativních služeb zaměřených na pomoc dětem a rodinám v těžké životní situaci.
  • Zkvalitnění a rozvoj charitních sociálních služeb pro osoby v krizi: Poradny pro lidi v nouzi, Sociální rehabilitace sv. Markéty a Noclehárny sv. Antonína.
  • Přímou pomoc osobám, které se ocitly v sociální nebo hmotné nouzi.
  • Nákup automobilu pro terénní služby Charity Jindřichův Hradec.
  • Rozvoj a provoz Dobrovolnického a komunitního centra.
  • Rozvoj a provoz Výdejny Samaritán.

 

Tříkrálový koncert 2023 (loňský)
Tříkrálový koncert 2023 (loňský)
Tříkrálový koncert 2023 (loňský)
Tříkrálový koncert 2023 (loňský)
Tříkrálový koncert 2023 (loňský)
Tříkrálový koncert 2023 (loňský)
Tříkrálový koncert 2023 (loňský)
Tříkrálový koncert 2023 (loňský)