Alice Kosíková: Dřevoryty

Alice Kosíková: Dřevoryty
ALICE KOSÍKOVÁ (1975), křehká blondýna, studentka chemické školy, objevila kouzlo a obtížnost dřevorytu ve výtvarném kurzu J. Dudka a od té doby se této výtvarné technice věnuje a v roce 2016 se konečně sešla se svým VELKÝM vzorem Zdeňkem Mézlem. Nevyměnili si vizitky, ale grafiky – k potěšení na obou stranách, to mohu potvrdit, byla jsem u toho…
(Pavla Slancová, kurátorka výstavy)
 
Výstava Dřevorytů byla zahájena vernisáží ve čtvrtek 15. 9. v 17 hod. a potrvá do konce roku.