Antonín Špát – Hledání nečekaných souvislostí

Antonín Špát – Hledání nečekaných souvislostí

24. 3. – 6. 5. 2018

Výstava připravená k autorovým 85. narozeninám akcentuje fotografickou originalitu výtečného pozorovatele života výběrem ze široké škály jeho celoživotního díla. Nabízí pozoruhodné, ale nenásilné svědectví o historii nejen jihočeského Lodhéřova, kde autor žije,  ale celkového dění u nás v uplynulých desetiletích.  Fotografie  vyprávějí příběhy založené na obrazové konfrontaci a svérázné interpretaci viděného. S pochopením pro lidské slabosti, shovívavostí a laskavostí tvoří Špát  nezapomenutelný obraz svého okolí. Jeho bystré fotografické oko, které neodpouští přetvářku, je schopno vidět skryté souvislosti a symboly. Kombinací jednotlivých prvků v obraze často vyvolává úsměv, přinášející v základě optimistické zvládnutí každé situace. Jemná ironie a svérázné pojetí humoru koření většinu záběrů. Přestože je samouk, přistupuje k tvorbě s profesionální důsledností. Každá z jeho neupravovaných černobílých fotografií  je originální a neopakovatelná. Celek výstavy pak naznačuje širší smysl Špátova pojetí  úlohy fotografie jako životního údělu. Nutkavost předat svůj úhel pohledu je ve volbě témat nepřehlédnutelná. Spolu s příjemným estetickým zážitkem dostáváme nejen návod jak chápat život okolo sebe, ale i  moudrost životního názoru, radu, jak užitečně a tvořivě žít.

Silnou zbraní  Špátových  fotografií je humor,  fotografování  je mu pak útočištěm i smyslem života. Se svým fotoaparátem, usměvavou vlídností a droboučkým čertíkem jízlivosti se rozhlíží okolo sebe. A vidí, že život tropí hlouposti. Stačí je zaznamenat a dát do patřičných souvislostí. Řeknete si vtípky, jen vtípky, ale zahleďte se do Špátových snímků. Neukazují obraz bláznivé doby minulé, doby přeměn i té naší současnosti? Nenapadne vás nad nimi, že některé věci a příhody každodenního obyčejného života dávají smysl a precizně vykreslují životní styl doby? Že je lépe se zasmát či pousmát  než tvrdě kritizovat a nadávat? Že vlastně každá hloupost se dá  přesně pojmenovat?

Přidáme-li trochu poetického a v podstatě přívětivého pohledu na svět, odhalíme Špátův recept na chápání života. Pochopíme, proč jeho snímky dříve rozčilovaly potentáty, i když třeba jen v místním měřítku. Dýchá z nich shovívavost dobré nálady, pozitivního životního postoje, vzdorujícího svou tvořivostí. Radost z každého fotoaparátem zastaveného pohledu, z každé zvěčněné myšlenky či nápadu. Jeden takový obraz řekne více než desítky slov. I proto, že je komponován tak, abychom si ho zapamatovali. Pravda může popíchnout a rozzlobit. Jemná ironie ale ve Špátově pojetí vlastně konejší rozjitřené vědomí. Právě tím shovívavým pochopením získávají snímky svou trvalou hodnotu. Začleňují se do nejlepších tradic českého humoru, jenž je vždy trochu hořký a osvobozující zároveň.

PhDr. Věra Matějů, kurátorka výstavy


 
Otevírací doba / do 29. 3. 2018: pondělí až pátek 9.00–12.30, 13.30–16.00 h., od 30. 3. 2018: úterý až neděle a svátky 10.00–12.30, 13.00–17.00 h.; předem lze domluvit i další termíny.