Antonín Střížek: Fotografie, akvarely, kresby

Antonín Střížek: Fotografie, akvarely, kresby
Autor je od 80. let minulého století jedním z čelných představitelů české postmoderní malby. Zpočátku mu fotografie sloužily jako skicář pro jeho malířskou práci. Přibližně od počátku milénia se stávají i samostatným uměleckým vyjádřením. V jeho fotografiích, které zobrazují, stejně jako jeho obrazy, věci obyčejné a důvěrně známé, je na první pohled zřejmá malířská zkušenost. Stejně jako obrazy přináší klid, radost, zamyšlení a skrytý příběh.
 
Výstava Antonína Střížka bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 15. 9. v 17 hod. a potrvá do konce roku.
 
Antonín Střížek
Antonín Střížek