Ateliér Liška: Jindřichův Hradec 1883 – 1935

Ateliér Liška: Jindřichův Hradec 1883 – 1935

Ateliér Liška (Jindřichův Hradec 1883 – 1935)

Monografická výstava Ateliér Liška (Jindřichův Hradec, 1883–1935) vůbec poprvé prezentuje široký výběr z díla dosud málo známého jindřichohradeckého fotografa Bohdana Václava Lišky. Výběr exponátů je zaměřen na nejdůležitější momenty v jeho tvorbě, obecně lze ale říci, že výstava hovoří zejména o městě Jindřichův Hradec a o lidech, kteří v něm žili. Jedna z částí je věnována Liškovým známějším současníkům Janu Nepomuku Langhansovi, Josefu Jindřichu Šechtlovi a Josefu Seidelovi. Ze studia díla B. V. Lišky a z porovnání s tvorbou zmiňovaných třech, ale i mnohých dalších fotografů, lze nyní potvrdit, že B. V. Liška patřil mezi špičku oboru díky svým vynikajícím znalostem technologie, kvalitě zpracování skleněných desek i výsledných pozitivů a v neposlední řadě díky retušerské a malířské praxi. Jeho ateliér fungoval bez přestávky přes padesát let a udržel si své výsadní postavení navzdory silné konkurenci jedné fotografky a dalších pěti fotografů, kteří v Jindřichově Hradci za Liškova života působili. B. V. Liška byl také díky svým mnohým společenským aktivitám výraznou postavou tohoto města.

Výstava Bohdana Václava Lišky si klade za cíl na jedné straně upevnit sounáležitost instituce s městem a na straně druhé saturovat místní zájemce či zájemkyně o historii vlastního města. Ostatním, kteří nepochází z Jindřichova Hradce, nabízí místní specifikum zasazené do širších souvislostí. Výstavu lze také vnímat jako pomyslné doplnění stálé expozice Moc médií, kde jsou vysvětleny základní postupy ateliérové fotografie, o lokální materiál.

Při přípravě výstavy a zejména způsobem instalace byl kladen důraz na materiálovou podstatu originálních pozitivů nalepených na kartonech s fotografovými logy. Mnohdy mají tyto vizitky či kabinetní fotografie zlaté nebo stříbrné či jinak barevné ořízky a jsou tak spíše trojrozměrnými předměty, nežli pouhými plochými snímky. Všechna vystavená díla jsou proto originály z dílny B. V. Lišky.