Daniel Reynek – fotografie

Daniel Reynek – fotografie

12. 7. – 30. 12. 2015, vernisáž 11. 7. 2015

Rozsáhlá retrospektivní výstava „Daniel Reynek – fotografie“, zahrnující na 90 snímků, představuje výběr z tvorby loni zesnulého českého fotografa Daniela Reynka. Ukazuje Reynkovy typické barevné fotomontáže z let 1960–1970, zachycující motivy především z bydliště autora v Petrkově (květinové motivy, zvířata, drobné předměty etc.). Vystaveny zde však jsou i černobílé fotografie ze zachovaných nalezených negativů, které nebyly dosud nikde publikované ani prezentované. Většina představených fotografií jsou digitální archivní tisky z originálních negativů a diapozitivů. – Výstavu doplňují portréty Daniela Reynka z posledních let od Františka Nárovce, ke zhlédnutí je dokumentární film Terezy Brázdové "Kluci" o životě bratří Reynků.   
Výstava vznikla ve spolupráci Muzea fotografie a moderních obrazových médií, o. p. s., Jindřichův Hradec, a galerie Měsíc ve dne, České Budějovice. Jejím kurátorem je František Nárovec. U příležitosti výstavy vydalo nakladatelství Měsíc ve dne, České Budějovice, katalog s názvem Daniel Reynek / fotografie. K výstavě jsou nadto k dispozici informační trojlisty s texty v češtině, ve francouzštině, v angličtině a němčině. 

Daniel Reynek se narodil 9. června 1928 v La Tronche u Grenoblu. Byl starším synem básnířky Suzanne Renaud a Bohuslava Reynka, grafika, básníka a překladatele. Vychodil měšťanskou školu, pracoval jako šofér u pozemních staveb. Fotografovat začal ve čtyřicátých letech (fotoaparát Box-Tengor). Spolu se svým otcem tiskl grafiky, v padesátých letech se podílel na pokusech otce s metodou upravovaného skleněného negativu – fotografikou, označovanou jako „clichés-verre“. Přibližně od poloviny šedesátých do druhé poloviny osmdesátých let vytvářel fotografické montáže – skládal své barevné snímky přes sebe do dvojic (fotoaparát Praktisix). Jeho fotografie vycházejí na obálkách knih Karmelitánského nakladatelství. Je spoluautorem knihy vzpomínek Kdo chodí tmami (Torst 2004).
Vystavoval v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem (1991, kurátorka Anna Fárová), v galerii Aoste u Grenoblu (1994), v PEN klubu v Praze (2003) a v Městské galerii Hasičský dům v Telči (2005), v galerii Měsíc ve dne v Českých Budějovicích (2005) a v rámci společného projektu Sdružení měst České inspirace v Chebu, Poličce, Litomyšli, Hradci Králové, Kutné Hoře, Telči a Třeboni (2008/2009),  v Praze – Pelléova vila (2010), v Náchodě, Kroměříži (2011), ve Wortnerově domě AJG v Českých Budějovicích, Tetíně, Humpolci, Olomouci, Číně – Šanghaj (2012), Jihlavě a Petrově Lhotě (2013) a v Praze – Galerie Jedné věci (2014). Zemřel 23. září 2014 v Petrkově u Havlíčkova Brodu.
Text je převzat z prospektu k výstavě.