Druhá část expozice Moc médií

Druhá část expozice Moc médií

od 2. 7. 2015, vernisáž 1. 7. 2015 

Od 2. 7. 2015 je zpřístupněná druhá část rozsáhlé expozice Moc médií, zaměřená na krajinu ve fotografii, prostorovou fotografii, němý a zvukový film. K vidění jsou snímky krajiny od známých fotografů, jako Františka Fridricha, Jindřicha Eckerta, Rostislava Košťála, Jiřího Bárty, Karla Plicky či Jana Reicha, vystavena je také fotografická reprodukce výřezu Maroldova panoramatu, největšího obrazu v České republice, znázorňujícího bitvu u Lipan v r. 1434, v měřítku 1 : 10, s digitálním leteckým snímkem současného stavu tehdejšího bojiště od autora Libora Sváčka.

Expozice Moc médií je budována ve spolupráci s Národním technickým muzeem (www.ntm.cz), z jehož sbírek pochází také většina v ní vystavených exponátů. Ve druhé části expozice je to zejména zapůjčená cenná filmová technika. Obrazová data na výrobu reprodukcí fotografií poskytli Národní technické muzeum, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Moravská galerie v Brně a Mgr. Pavel Scheufler ze Sbírky Scheufler.       

Autoři II. části expozice: doc. MgA. Tomáš Petráň, Ph.D., MgA. Petr Kliment, Mgr. Pavel Scheufler. Kurátor: MgA. Petr Kliment.  

Expozice bude ještě pokračovat tématy kinematografie, rozhlas, televize a nová média. Plánovaná doba prezentace expozice po otevření druhé části je sedm let. Kompletní by měla expozice být v roce 2017, kdy se bude rozprostírat na cca 500 m2 druhého nadzemního podlaží muzea.

Slavnostní vernisáže se zúčastnili též generální ředitel Národního technického muzea Mgr. Karel Ksandr a ředitel Muzea elektrotechniky a médií Mgr. Hynek Stříteský.

Expozice Moc médií vznikla za přispění Národního technického muzea