Fešandy ze šuplíků. Sudek, sochy, jižní Čechy

Fešandy ze šuplíků. Sudek, sochy, jižní Čechy

Fešandy ze šuplíků. Sudek, sochy, jižní Čechy

Josef Sudek (1896–1976) se proslavil především svými fotografiemi pražských památek, zahrad, parků, krajinných motivů či zátiší. V posledních letech se dostalo pozornosti i obsáhlému fondu jeho fotografií uměleckých děl, uloženém v Ústavu dějin umění AV ČR (www.sudekproject.cz). Sudek umělecká díla fotografoval jako dokumentaci pro soukromé archivy umělců, na zakázku uměleckých spolků, pro reprodukce v časopisech či knihách, ale také „pro sebe“.

„Fešandy ze šuplíků. Sudek, sochy, jižní Čechy“ navazují na výstavu realizovanou v roce 2020 v Galerii hlavního města Prahy, která toto téma poprvé komplexně představila. Už Anna Fárová psala, že sochy byly pro Sudka nejen předmětem zakázkové činnosti, ale i oblíbeným námětem. Také proto sochám, zejména těm gotickým, říkal Sudek láskyplně „fešandy“.

Výstava připravená pro Jindřichův Hradec opakuje některé důležité momenty, v nichž se Sudkova záliba ve fotografování uměleckých děl potkala s jeho profesionální prací na zakázku, ať už to bylo fotografování v pražské katedrále sv. Víta, v lese Betlémě u Kuksu nebo v Lapidáriu Národního muzea v Praze. Představuje rovněž široké spektrum spolupráce s umělci, např. Hanou Wichterlovou, Emilem Fillou či Josefem Wagnerem.

Důraz na jižní Čechy má své opodstatnění v Sudkově oblibě jihočeské gotiky. Výstava je také příležitostí „vytáhnout ze šuplíků“ Sudkovy fotografie děl jeho současníků, kteří jsou s regionem spjatí, jako byli malíři Jan Kojan, Slává Tonderová-Zátková či Bohumil Ullrych, nebo sochaři Břetislav Benda, František Bílek či Ladislav Pichl.

Některá z uměleckých děl, včetně středověkých soch, pro srovnání prezentujeme nejen na fotografiích, ale i „naživo“. Instalace zohledňuje materiálovou pestrost Sudkovy práce a poodhaluje všechny fáze procesu vzniku a konkrétního užití fotografií: od originálních velkoformátových negativů, autorských zvětšenin a kontaktů, přes reprodukce v dobových publikacích až k newprintům a faksimiliím.

Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, p.o. ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd ČR, v.v.i.

Autorky výstavy: Hana Buddeus, Katarína Mašterová

Kurátor: Martin Vaněk Architekt výstavy: Zbyněk Baladrán

Grafický design: Martin Groch

Technická podpora: František Šmatlák

Instalace: Roman Matějka

Propagace: Jana Mašková, Ivana Paarová, Barbara Líznerová

Adjustace: Tereza Cíglerová, Kateřina Doležalová, Barbara Líznerová

Newprinty: Vlado Bohdan

Poděkování: Alšova jihočeská galerie, Archiv výtvarného umění, Muzeum Jindřichohradecka, Markéta Staňková, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Jakub Wagner

Zvláštní poděkování: PhDr. Jitka Čechová, doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D., Petr Soukup, DiS