Foto Iuventars bienále 2018

Foto Iuventars bienále 2018

Dnešní svět je světem obrazů. Slovo jako by ztrácelo svou váhu a obraz se stává hlavním informačním zdrojem. Lidé přestávají číst a orientují se převážně na vizuální sdělení.  Je to rychlejší a snadnější, ale nejsem si jistá, jestli je to pro rozvoj lidského intelektu to nejlepší. Tuto změnu umožnil vynález fotografie, který je datován do roku 1839. Ale především to byl masívní nástup digitálních technologií v devadesátých letech 20. století. V současné době nevyžaduje běžné ovládání digitálního fotoaparátu téměř žádné znalosti z oboru fotografie a díky mobilním telefonům je svět každou vteřinu zaplavován milióny obrázků.  Pro fotografy není  lehké v digitálním světě obstát.

A jaká je mladá fotografická generace mapuje projekt Foto Iuventars. Od roku 2012 mají studenti fotografie možnost představit veřejnosti svojí tvorbu v Českých Budějovicích. Stálá fotografická síň Galerie Nahoře /svojí činnost zahájila v roce 1978/ pořádá letos již počtvrté soutěžní přehlídku fotografií studentů Středních uměleckoprůmyslových škol. Studenti oboru "Užitá fotografie a média" na výstavě prezentují každé dva roky svoje nejlepší práce. A pedagogům dává tento projekt možnost porovnat úroveň fotografie na jednotlivých uměleckých školách.