Foto Iuventars

Foto Iuventars

Foto Iuventars

bienále 2016

2. 4. - 14. 5. 2017, vernisáž 1. 4. 2017 v 17.00 h.

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií představuje výstavu prací studentů středních uměleckoprůmyslových škol z České republiky - Foto Iuventars 2016. 


V České republice má výuka fotografie na středních  i vysokých školách dlouhou tradici a vysokou úroveň. Proto se Galerie Nahoře, nejstarší fotografická galerie v Československu, svoji činnost zahájila v roce 1978/, rozhodla od roku 2012 představovat vždy v dvouletých periodách práce studentů Středních uměleckoprůmyslových škol oboru Užitá fotografie a média.

V letošním roce probíhá již třetí bienále Foto Iuventars 2016. Myšlenkou projektu je prohloubit spolupráci mezi uměleckými školami a na výstavě představit nejlepší fotografie studentů.                          Na realizaci výstavy se spolu s Galerií Nahoře podílí Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, Jindřichův Hradec a Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov.                Prvního ročníku soutěže v roce 2012 se zúčastnilo čtyřicet dva studentů, druhého ročníku šedesát pět studentů a vloni Foto Iuventars obeslalo osmdesát čtyři studentů ze sedmi uměleckých škol z celé České republiky. Odborná porota ve složení: Miroslav Myška – předseda, fotograf a pedagog Institutu tvůrčí fotografie Opava, PhDr. Jaromír Schel, Metropol CB o. p. s. České Budějovice, Bohuslava Maříková – dramaturg Galerie Nahoře, fotograf a pedagog, SUPŠ Český Krumlov a MgA. Jan Arndt – grafik a ty-  pograf, SUPŠ Český Krumlov, neměla lehkou práci. Na výstavu porotci vybrali sto třicet sedm fotografií třiceti finalistů. Výstava Foto Iuventars 2016 v Galerii Nahoře/Muzeu fotografie  a MOM dává mladým talentovaným studentům středních uměleckoprůmyslových škol prostor k inspiraci, konfrontaci                  a prezentaci fotografií, i ke společnému setkávání mladé, nastupující fotografické generace.

Z textu kurátorky Bohuslavy Maříkové