Foto luventars 2014

Foto luventars 2014

14. 7. – 27. 9. 2015, bez vernisáže

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií představuje výstavu prací studentů sedmi středních uměleckoprůmyslových škol z České republiky a rakouského Lince Foto Iuventars 2014. 


IUVENTAS, římská bohyně mládí, proslulá mladistvým elánem a tvořivou fantazií, je patronkou projektu Iuventars, na který v roce 2012 navázala soutěžní výstava Foto Iuventars. Smyslem a cílem původního projektu bylo prezentovat na jednom místě práce studentů všech oborů středních uměleckoprůmyslových škol z České republiky.  První výstava se konala v Metropolu v Českých Budějovicích v roce 2004.  V letech 2005–2011 se projektu zúčastnili i studenti evropských uměleckých škol z Rakouska, Belgie, Itálie, Chorvatska, Německa a ze Slovenska.
První bienále Foto Iuventars 2014 v Galerii Nahoře proběhlo od 21. října do 30. listopadu 2014. Myšlenkou projektu bylo prohloubit spolupráci mezi uměleckými školami a na výstavě představit nejlepší fotografie studentů oboru Užitá fotografie média vždy ve dvouleté periodě. Na realizaci projektu se spolu s Galerií Nahoře, Metropol, České Budějovice, podílelo Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, Jindřichův Hradec, a Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov. Prvního ročníku soutěže se v roce 2012 zúčastnilo 42 studentů z českých, rakouských a německých uměleckých škol. Vítězem se stal Simon Lehner z HBLA fűr kűnstlerische Gestaltung v Linzi. Druhé místo obsadil Adam Havelka ze SUŠ v Ostravě a třetí byl Artur Magrot ze SUPŠ sv. Anežky v Českém Krumlově. V roce 2014 výstavu obeslalo 63 studentů ze sedmi uměleckých škol, z nichž odborná porota ve složení PhDr. Miloslav Paulík, ředitel Muzea fotografie a moderních obrazových médií, předseda, a porotci Mgr. Jan Mahr, vedoucí oboru fotografie, SUPŠ, Český Krumlov, PhDr. Jaromír Schel, Metropol ČB, o. p. s., České Budějovice, Ing. Martin Busta, ředitel SUPŠ, Český Krumlov, a Bohuslava Maříková, dramaturg Galerie Nahoře, na výstavu vybrali 82 fotografií 26 finalistů.  
Výstava Foto Iuventars bienále 2014, kterou letos hostí Muzeum fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci, dává prostor k inspiraci, ke konfrontaci a k prezentaci fotografií mladých talentovaných studentů středních uměleckoprůmyslových škol z Čech i dalších evropských zemí a ke společnému setkávání mladé, nastupující fotografické generace.

Z textu kurátorky Bohuslavy Maříkové