Jihočeské hrady a zámky objektivem 19. století

Jihočeské hrady a zámky objektivem 19. století

13. 6. – 30. 12. 2015, vernisáž 12. 6. 2015

Výstava historických fotografií jihočeských hradů a zámků v době 19. století představuje zámky Hluboká, Český Krumlov, Zvíkov, Bechyně, ale i dnes již zaniklé objekty. Fotografie pocházejí jak od známých fotografů, jako Jindřicha Eckerta, Rudolfa Brunera-Dvořáka, Františka Krátkého či Ignáce Josefa Schächtla, tak od autorů neznámých; převahu snímků místního jindřichohradeckého hradu a zámku, které jsou též zahrnuty, pořídil zdejší fotograf V. Liška. Autorem výstavy a koncepce je přední český historik fotografie Mgr. Pavel Scheufler (www.scheufler.cz). Většina z 45 vystavených fotografií byla původně vizitkami či kabinetkami, všechny fotografie (jejich skeny) pocházejí ze Sbírky Scheufler.

……………………………………………………………………….

Autorský text p. Mgr. P. Scheuflera

Výstava představuje známé i méně známé  jihočeské  hrady a zámky a zároveň ukazuje různé možnosti média fotografie v uchopení oblíbeného námětu. Reprezentativní velké formáty jako závěsné obrazy navazovaly na tradici grafické veduty. Té se někteří fotografové chtěli přiblížit i užitím masky při kopírování. Móda fotografických alb přinesla malé formáty pozitivů na vizitkách a kabinetkách, které se do alb ukládaly pro upomínku. K prostorovému pozorování stereoskopickým kukátkem sloužily stereosnímky, pro které pamětihodnosti představovaly významný námět. Ukázky kolorovaných diapozivů naznačují jejich využití jak při stereoprohlížení  stereokukátkem, tak možnost projekcí na plochu před divákem, čímž diapozitivy předznamenaly pozdější projekci naukových filmů. Nahnědlé albuminové fotografie vystřídaly ke konci 19. století černobílé bromstříbré pozitivy nebo pocitově působící piktorialistická díla. U těch bylo podstatné vyjádření atmosféry motivu před věcnou popisností, která převládá na většině snímků 19. století.

S výjimkou krumlovského Franze Polaka jsou na výstavě zastoupeni všichni podstatní autoři hradů a zámků jižních Čech 19. století. K nejčastěji zobrazovaným jihočeským hradům a zámkům patřily Zvíkov, Orlík, Bechyně, Hluboká a Český Krumlov. Při pohledu na mnohé známé památky současně vnímáme, jak hodně se proměnila krajina okolo nich. Fotografie mnohé objekty ,,zvěčňují” jakoby v původním středověkém hávu. Na výstavě také spatříme zámky a zámečky, které v současnosti již neexistují. Při současném admistrativním dělení se ovšem většinou nacházejí na Šumavě a v Pošumaví, čili v současném Plzeňském kraji. 

Výběr ze Sbírky Scheufler zohledňoval především poutavost snímků a dále různorodost přístupů fotografů a jejich stylovou proměnlivost.

Autor výstavy/koncepce, výběr snímků, popisky: Pavel Scheufler

Digitalizace z originálních negativů, pozitivů, diapozitivů: Lenka Scheuflerová

Retuš snímků: Lenka Scheuflerová a Pavel Scheufler

Tisk: Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, o. p. s.

Text: Mgr. Pavel Scheufler