Jindřichův Hradec, město, které mám rád(a)

od listopadu 2014 do 30. 12. 2015, bez vernisáže 

Výstava představuje práce absolventů skupinových kurzů pro děti a mládež v r. 2014 a 2015. Vstup zdarma.