JIŘÍ ŠKOCH / fotografie, BOHUSLAV REYNEK / cliché verre

JIŘÍ ŠKOCH / fotografie, BOHUSLAV REYNEK / cliché verre

22. 4. – 30. 12. 2017, vernisáž 21. 4. 2017 v 17.00 h

Výstava prodloužena do konce ledna 2018.

Retrospektivní výstava píseckého fotografa Jiřího Škocha představuje průřez jeho fotografického díla a je doplněna o fotografický experiment cliché verre petrkovského básníka a grafika Bohuslava Reynka.

Jiří Škoch se narodil 24. dubna 1938 v Písku. Po ukončení obecné školy a měštanky nastoupil v roce 1953 ke studiu fotografie na Průmyslové škole grafické v Praze u profesora Rudolfa Skopce, které ukončil v roce 1957. Po ukončení studia a absolvování vojenské služby v roce 1959 začíná pracovat jako fotograf v Archeologickém ústavu Československé akademie věd v Praze. Spolupracuje s Československým spisovatelem a s edicí Klub přátel poezie.V roce 1963 se setkává s grafikem a básníkem Bohuslavem Reynkem, začátek dlouholetého přátelství.Od roku 1964 pracuje jako nezávislý výtvarný fotograf, první fotomontáže a začátek cyklu ,,Pohádky”.

V roce 1965 odjíždí na pozvání archeologa profesora Wolfganga Dehna do západního Německa kde se seznamuje s Otto Steinertem, který mu zajišt’ujeměsíční studijní pobyt ve Volkwangschule Essen.Od roku 1967 až 1973 vyučuje fotografii na Střední filmové škole v Čimelicích a studuje sociologii kultury na Filosofické fakultě UK V Praze.V letech 1967 až 1975 vytváří cyklus fotomontáží Petrkov Bohuslava Reynka.V roce 1970 se žení.

Za urážku socialismu ve fotografické ročence je odsouzen na 4 měsíce podmíněně. V letech 1971 až 1973 připravuje diplomovou práci na téma ,, Výzkum fotografických autorů” a od roku 1973 až do roku 1991 vyučuje fotografii na Účňovské škole, později na Středním odborném učilišti v Praze. Od roku 1991 pracuje jako sociolog v Československé televizi.
V roce 2001 mu byl ze zdravotních důvodů imlantován kardiostimulátor a v roce 2003 mu byla zavedena další elektroda do levé srdeční komory.V roce 2004 odchází do důchodu a vrací se do Písku, do rodného domu ,,U Škochu”, kde žije jako šťastný a spokojený důchodce.

V roce 2008 natočil režiser Petr Skala o jeho životě a díle krátký film, který je součástí výstavy.

Jiří Škoch pracuje formou fotomontáže, překrýváním dvou nebo více negativů, čímž dosahuje značné surreálnosti a poetiky. Svým postupem se do značné míry vrací k původním kořenům fotografie, kdy samotné dílo vzniká až jeho vyvoláním.

S tvorbou Jiřího Škocha měla veřejnost příležitost se seznámit  na mnoha výstavách. Ta úplně první se konala v roce 1962 v píseckém muzeu, další pak v Ústí nad Labem, Mostě, Pardubicích, Praze, Českých Budějovicích a znovu  několikrát v Písku. Vystavoval i v zahraničí, například v Paříži, Berlíně a Budapešti, na dalších výstavách se podílel s domácími i zahraničními umělci.

Bohuslav Reynek se narodil 31. května 1892 v Petrkově u Německého Brodu.Stal se uznávaným českým básníkem, překladatelem a grafikem. Vytvořil velké množství kreseb, suchých jehel s monotypem, leptů a cliché-vérre. Vydal celou řadu osobitých básnických sbírek - Rybí šupiny, Smutek země, Had na sněhu, Rty a zuby, Setba samot, Pieta, Podzimní motýli, Mráz v okně, Sníh na zápraží, Odlet vlaštovek.Z jeho tvorby je patrná křesťanská spiritualita, pokorná láska k Bohu, životu a ke všemu, co žije a trpý. S manželkou francouzkou básnířkou Suzzane Renaudovou měl syna Daniela a Jiřího. Většinu života pobýval v rodném Petrkově, kde 28. září 1971 zemřel.

Technika cliché verre vznikla krátce po objevu fotografie a v principu byla popsána už roku 1835 jedním z vynálezců přenosu negativu na pozitiv W. F. Talbotem. K jejímu výtvarnému využití přispěli  v 19. století spíše malíři než fotografové, například Corot, Delacroix, Millet a další. Princip spočívá v tom, že místo rytí či kreslení na měděnou desku nebo do leptového krytu tvoří se do krytu naneseného na desku skleněnou, která posléze slouží jako běžný negativ a osvítí se na fotografický papír. Všechna cliché verre Bohuslava Reynka, cca 30ks, vznikla v roce 1952 na skleněných deskách 18x24cm ve spolupráci se synem Danielem. Námětově se motivy cliché verre nikterak neliší od Reynkovy tehdejší grafické tvorby. Polovinu z nich tvoří biblické motivy, polovinu přírodní scenérie, jeden autoportrét a jeden Don Quijote u větrných mlýnů.

Na výstavě jsou vystaveny reprodukce originálů se sbírky Nadace Reynek s laskavým svolením vnučky Bohuslava Reynka Veroniky Reynkové.

Kurátor výstavy František Nárovec
Realizace výstavy Galerie Měsíc ve dne, Nová 3, České Budějovice

Výstava potrvá do 30. prosince 2017.

Otevírací doba:
úterý až neděle, svátky
10.00 - 12.30, 13.00-17.00 hodin

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, o. p. s.
Kostelní 20/I – jezuitská kolej, 377 01  Jindřichův Hradec
tel. +420 384 362 459, e-mail:mfmom@mfmom.cz, www.mfmom.cz

Skoch II
Skoch II
Skoch III
Skoch III
Skoch IV
Skoch IV