Jiří Vetýška – Krajina krásou oděná / země a lidé pod Karpaty

Jiří Vetýška – Krajina krásou oděná / země a lidé pod Karpaty

2. 11. – 30. 12. 2015, vernisáž 1. 12. 2015 v 17.00 h.

Výstava přibližuje obdivuhodnou krajinu a také obyvatele Podkarpatské Rusi. Snímky pocházejí z 90. let 20. století ze tří cest autora do této oblasti, které podnikl se Společností přátel Podkarpatské Rusi, jejímž je členem. Z fotografického hlediska jej zajímají témata příroda, krajina, myslivectví a zvířata. Celoživotní zálibou J. Vetýšky je vedle fotografování též sbírání a oprava historických šicích strojů. Žije v Jindřichově Hradci. – Výstava je ke zhlédnutí v muzejní kavárně Fotocafé od úterý do pátku v době 10.00–17.00 hodin. 

 V rámci doprovodného programu proběhne 3. 12. 2015 od 18.00 hodin tematická přednáška s promítáním, uspořádaná ve spolupráci Muzea fotografie a moderních obrazových médií, o. p. s., a kavárny Fotocafé.    
 

Foto Jiří Vetýška
Foto Jiří Vetýška
Foto Jiří Vetýška
Foto Jiří Vetýška
Foto Jiří Vetýška
Foto Jiří Vetýška