Karel Otto Hrubý – Všestranný fotograf v těžké době

Karel Otto Hrubý – Všestranný fotograf v těžké době

2. 9. – 30. 12. 2017, bez vernisáže

Výstava představuje černobílé snímky krajiny a lidových zvyklostí Oravy, Liptova a Pováží od významného československého fotografa K. O. Hrubého (1916–1998), jenž byl současně malířem, hudebníkem, kameramanem a pedagogem. Řadí se mimo jiné ke spoluzakladatelům první stálé fotografické síně v Československu – Fotografického kabinetu J. Funkeho v Domě pánů z Kunštátu, Svazu českých fotografů a Institutu výtvarné fotografie při SČF. Narodil se ve Vídni, má však i blízký vztah k místnímu regionu, neboť žil na sklonku života v nedaleké obci Senotín (u Nové Bystřice), kde se věnoval především malířské tvorbě, zde rovněž zastoupené.    

Veřejnosti je však především známý jako vynikající krajinář. Jeho práce jsou k nalezení v mnoha obrazových publikacích a ve sbírkách Moravské galerie v Brně i v dalších českých galeriích. Svou pedagogickou a organizační činností se významně podílel na rozvoji československé tvůrčí fotografie. Výstavu připravila a poprvé odprezentovala v roce 2016 českobudějovická galerie Nahoře ke 100. výročí autorova narození.