Křížky (Kreuze)

Křížky (Kreuze)

Rudolf Prekop, prof. Mgr.

Narodil se roku 1959 v Košicích.

Vystudoval Střední uměleckoprůmyslové školy v Košicích, obor užitá fotografie pod vedením Mgr. Ivo Gila, a je také absolventem Akademie múzických umění, FAMU Praha, kde na katedře fotografie poznal prof. Jána Šmoka. Působil nejprve jako asistent kamery a poté jako fotograf na volné noze, přičemž se vedle svých soukromých výstav zúčastnil celé řady skupinových. Vystavoval v New Yorku, Washingtonu, Londýně, Paříži, Římě, Frankfurtu, Mnichově, Amsterdamu a dalších městech po celém světě. 

Martin Mlynarič, Mgr.

Narodil se roku 1976 v Košicích.

Je absolventem Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, oboru teologie. Dále vystudoval pražskou FAMU, obor fotografie v ateliéru prof. Rudolfa Prekopa a také obor střihová skladba. Spoluúčastnil se řady skupinových výstav, které proběhly např. v Českém centru v Bratislavě, na Velvyslanectví ČR v Berlíně či v Pražském domě fotografie, uspořádal celou řadu samostatných výstav, např. v Galerii Nova v Košicích, ve Francouzském institutu v Praze nebo v Muzeu romské kultury v Brně.