Labyrint těla

Labyrint těla

Fotografie Gabiny Fárové a Dušana Šimánka

Obrazy Tomáše Císařovského a Otto Plachta

3. 6. – 28. 10. 2018, vernisáž v sobotu 2. 6. v 17.00 h.

Rozsáhlá výstavní prezentace s názvem Labyrint těla přibližuje příznivcům umění tvorbu předních českých fotografů Gabiny Fárové a Dušana Šimánka a malířů Tomáše Císařovského a Otto Plachta. Jejich díla propojuje jednotné téma akt.

Gabina Fárová je od roku 1992 profesionální fotografkou, jejím hlavním motivem jsou portréty a ženský akt. Upozornila na sebe výtvarně originálním námětem – snímky tetovaných těl vězňů nazvanou Klášter ve Valdicích – a od té doby pokračuje novými sériemi. Svébytné výtvarné nápady zpracovává různými technikami do větších  celků.                                                 

Tématem fotografií Dušana Šimánka je rovněž akt, většina jeho fotografií vznikala jako konkrétní zakázka, v níž tělo hrálo roli nositele krásy, asociační ikony či přímo odkazu k výtvarnému umění. Autor se intenzivně věnuje volné tvorbě.

Tomáš Císařovský je dnes jedním z nejuznávanějších českých malířů. Maluje většinou portréty a figurální výjevy, v posledních letech i krajinu, olejovými barvami, ale také akvarelovými barvami. Na výstavě je k vidění tematický cyklus Polámané akty – akvarel na papíře (z roku 2017).

Malíř Otto Placht proslul zejména svými velkými obrazy inspirovanými několikaletým pobytem v jihoamerické džungli u peruánských indiánů kmene Šipibó. Jeho tvorba je silně ovlivněna exotickým prostředím Amazonského pralesa. Na výstavě je ke zhlédnutí jeho cyklus Anatomie – pastel na kartonu (z roku 2017) a cyklus Khali – pastel na knihařském plátně (z roku 2015).

Práce všech autorů jsou k vidění na výstavách v Čechách i v zahraničí a jsou zastoupeny ve veřejných i v soukromých sbírkách.

Labyrint těla
Labyrint těla
Labyrint těla
Labyrint těla
Labyrint těla
Labyrint těla
Labyrint těla
Labyrint těla