Obrazy nad čísly

Obrazy nad čísly
Výstava Obrazy nad čísly 
s podtitulem Konkrétní digitální a počítačová grafika
je prezentací více než 60 prací od jedenadvaceti autorů (sdružených v Klubu konkrétistů a jejich přátel) z Česka a Slovenska 
a sleduje dvě hlediska: 
- jednak chce představit grafické výtvarné vyjadřování podporované digitálními a počítačovými přístupy, 
- jednak se zaměřuje na díla, která naplňují ať už vědomě nebo bezděčně původní cíl konkrétního umění – vytvářet autentické, autonomní a nenapodobivé umělecké artefakty. 
Ačkoliv původní účel nové počítačové technologie s obrazem vůbec nepočítal, dnes není jeho vytváření, zpracování a šíření bez digitálních technologií vůbec myslitelné. 
Digitální základ počítačových obrazů poskytl zásadně nové možnosti při rozvíjení vizuální představivosti a zpřístupnil nové oblasti estetického oceňování. 
Generační a typová různorodost autorů (sdružených v "Klubu konkrétistů"), zároveň formátová a technická rozmanitost jejich děl představuje nejen odbornou hodnotu výstavy, ale usiluje také o její diváckou přitažlivost.
Nové počítačové programy nabízejí nové nástroje, jak precizně a komplexně vytvářet nové obrazy, a to ať už statické (Ovčáček, Hulík, Hamza, Schnabl, Pšenička, Uváčiková, Janáček, Severová) nebo pohyblivé (Suchánková). Obraz jako soubor hodnot umožňuje řadu transformací, např. kódu fotografií (Šindelová, Šigut, Kopecká Jurčeková), kódu textu (Jiřičková, Guziur) nebo kódu fyzikálních hodnot (Mrkus, Sedláková). Stále lákala práce s vizualizováním a variováním matematických funkcí (Novák, Petr) a pro tvorbu obrazů se dnes široce využívá algoritmů počítačového generativního umění (Vančát, Svoboda, Maur).
Prezentace děl se uskutečňuje buď standardními tištěnými formáty (digitální tisky, serigrafie) nebo digitálními projekcemi (monitory, projektory).
 
Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 14. září 2023 17 hod.
a potrvá do konce roku 2023
 
 
 
Vystavující autoři:
 

Jakub Guziur

Tibor Hamza (j. h.)

Viktor Hulík

Zbyněk Janáček

Ditta Jiřičková

Vojtěch Maur (j. h.)

Martina Kopecká Jurčeková

Pavel Mrkus (j. h.)

Kubo Novák

Eduard Ovčáček (†)

Jakub Petr (j. h.)

Michal Pšenička

Vladimíra Sedláková

Jaroslava Severová

Oldřich Schnabl

Adéla Suchánková (j. h.)

Aleš Svoboda

Jiří Šigut (j. h.)

Jana Šindelová (j. h.)

Andrea Uváčiková

Jaroslav Vančát (j. h.)