Od fotografie k plakátu / Fotografie jako součást digitální grafiky

Od fotografie k plakátu / Fotografie jako součást digitální grafiky

10. 4. – 22. 5. 2016, vernisáž 9. 4. 2016

Výstava seznamuje s tvorbou studentů, ale i pedagogů KVV Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, jejichž díla vznikla mimo výukový program, ale je reakcí na témata, která jsou obsahem výukových předmětů. Výstava zkoumá vztah mezi fotografií a digitální grafikou a upozorňuje na významnou inspirační roli analogové i digitální fotografie pro další výtvarná řešení a prostupování do dalších výtvarných médií. Reálným výsledkem je vzájemné působení a aplikování multiplikovaných médií, které musí odpovídat novým trendům v teorii umění a nových technologiích. Tyto práce na papíře ale zůstávají širokou platformou osobních výpovědí, výtvarných konceptů a přípravných materiálů pro další grafické realizace. Zastoupeni jsou: Jakub Bucek, Helena Kamarýtová, Stanislava Kopáčková, Markéta Kamarýtová, Karel Řepa a Lenka Vilhelmová.


Z textu doc. Lenky Vilhelmové, ak. mal., a dr. Karla Řepy