Otevřená OKNA: Jsme s Vámi 20 let

Otevřená OKNA: Jsme s Vámi 20 let
Výstava fotografií Jaroslava Havlíka
vernisáž 5. 10. 2023 od 17. hod.
Součástí vernisáže je koncert Mirolava Kemela s kapelou.
A předdražební výstava artefaktů, darovaných renomovanými výtvarníky za účelem podpory Otevřených OKEN. Pro dražbu budou určena i dílka, vzniklá v dílnách Otevřených OKEN. 
Dražba se uskuteční dne 4. 11. od 16 hod.
Součástí dražby je vystoupení kapely Jez Jazz.
Výstava potrvá do konce roku 2023.
 
 
 
Otevřená OKNA, z.ú.,
je organizace, která podporuje osoby se zdravotním, mentálním a kombinovaným postižením, rodiny a seniory v aktivním, smysluplném a důstojném způsobu života, napomáhá jejich zapojení do běžných společenských aktivit a vytváří nové příležitosti pro seberealizaci a osobní růst.
Organizace vznikla z vůle rodičů dětí s postižením v roce 2003 na ryze dobrovolnické bázi pod názvem „Občanské sdružení Okna“ v Jindřichově Hradci. Počátkem roku 2015 byla organizace v souladu s novým občanským zákoníkem transformována na právní formu „zapsaný ústav“ a její název se změnil. To podstatné, co chce název vyjádřit, jsou hodnoty Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita – hodnoty, ke kterým mají zakladatelé, pracovníci i dobrovolníci úctu a snaží se je ve svém konání uskutečňovat. V roce 2023 OKNA působí v Jindřichově Hradci a v Dačicích. V Jindřichově Hradci Otevřená OKNA provozují čtyři profesionální a tři dobrovolnické aktivity. Z profesionálních aktivit jsou to chráněné dílny s prodejní galerií, chráněné bydlení pro 12 osob, sociálně terapeutické dílny pro 35 osob/den a centrum pro rodinu, které doprovází pěstounské rodiny a realizuje řadu vzdělávacích, poradenských a terapeutických aktivit. Dobrovolnické programy Pět P, Spolu a D-klub se věnují lidem s postižením ve věku od pěti let do věku seniorského a pořádají výlety, společenské aktivity, pobytové akce, společenská setkání. V Dačicích Otevřená OKNA působí od roku 2016. Provozují zde sociálně terapeutickou dílnu pro 18 klientů/den. V roce 2019 zde OKNA zahájila činnost chráněné dílny a chráněného bydlení pro 12 osob. Otevřená OKNA poskytují své služby během roku cca 160 klientům, zaměstnávají 72 lidí, z toho 40 osob se zdravotním postižením. Pracují ročně s 90 dobrovolníky, pořádají pobytové akce. Každým rokem aktivit i lidí přibývá...
 
JSME S VÁMI 20 LET
Výstava vznikla díky šťastnému setkání pracovníků organizace se zajímavým člověkem – panem Jaroslavem Havlíkem - fotografem, poutníkem života, jehož uchvátil Nepál se svými horami i náročným a pravdivým životem. Téma náročného života, který je „navštíven“ nemocí, postižením a výjimečnými úkoly, pana Jaroslava zaujalo i v Otevřených OKNECH. Zrodil se dialog, spolupráce, přišel společně prožívaný čas. A z krásy vzájemného dialogu vznikly krásné fotografie, které dávají nahlédnout do tváří těm, se kterými putujeme životem a hledáme, jak dát našemu společnému času smysl, cíl, strukturu…. To vše se může mezi námi stát, pokud se dokážeme vzájemně přijmout a motivovat, uznat jedinečnost každého z nás a chvíli spolu být…
 
Jaroslav Havlík
se narodil 23. dubna 1952 v Praze. Jeho matka Edith, rozená Spitzerová, pocházela z německy hovořící židovské rodiny, která přežila válku. Byla jedním z dětí, které odcestovaly vlakem zorganizovaným skupinou kolem Nicolase Wintona. Jaroslav se vyučil mechanikem a ve večerním studiu střední průmyslové školy získal maturitu. Ještě předtím, 21. srpna 1968, zažil dramatické dění kolem budovy Československého rozhlasu. Zajímal se o bigbít a přátelil se s lidmi z undergroundu. V roce 1979 se stal správcem židovského hřbitova v Jindřichově Hradci. Bydlel zde ve správcovském domku. O víkendech se u něj scházeli přátelé, které spojoval zájem o muziku. O nonkonformní mládež se zajímala Statní bezpečnost. Estébáci Jaroslava šikanovali domovními prohlídkami a výslechy. Tlak tajné policie se stupňoval, Jaroslav dostal strach a rozhodl se emigrovat. V roce 1981 vycestoval s organizovaným zájezdem a požádal o azyl ve Spolkové republice Německo. 12 let provozoval restauraci ve Švábsku. V roce 2000 trvale přesídlil do Čech. Dlouhodobě se věnuje fotografii, své snímky uvádí na výstavách. Jaroslav Havlík je poutník života. Větší důraz klade na obsah, než na formu. Dlouhá léta byl pro jeho fotografie inspirací Nepál a Tibet. Ve své tvorbě nespěchá. Zachycuje situace, okamžiky, tváře bez příkras, hledá obyčejnou rovinu bytí, vztah, zážitek bez přetvářky. Jaroslav spolupracuje s Otevřenými OKNY od roku 2021. Tehdy začal organizaci podporovat formou darů do benefičních aktivit. S tím, jak se vztah mezi umělcem a organizací prohluboval, vznikla myšlenka na výstavu ke dvacátému výročí organizace. Přišly společné chvíle, které zpomalily čas a daly vyniknout laskavým momentům ve vztazích. Jedna klientka Oken vyjádřila situaci těmito slovy: „Ale on není obyčejný fotograf! On nás vnímá, on je s námi!“ Jaroslav Havlík žije v Člunku u Jindřichova Hradce.
 
Miroslav Kemel
se narodil 19. listopadu 1963 v Praze. Je to český karikaturista a písničkář. Vystudoval Stavební fakultu ČVUT. První vtip mu otiskli v deníku Práce v roce 1987, dále vtipy v různých tištěných médiích. V roce 2014 Miroslav Kemel získal při příležitosti 400. Salonu kresleného humoru čestný titul HUDr. (Doctor humoris causa). Miroslav Kemel také od druhé poloviny 80. let tvoří své autorské písničky. Vystupuje jako písničkář, doprovází se na akordeon, kytaru, ukulele a foukací harmoniku. Hraje buď sám, nebo s kapelou; častým hostem kapely, nebo v duu vystupuje herec Vladimír Javorský (ukulele, saxofon, perkuse, zpěv). Miroslav Kemel přijal pozvání svého přítele Jaroslava Havlíka, aby vernisáž výstavy obohatil tóny svých písní.
 
 
DAR SPOLEČNĚ PROŽITÉHO ČASU
 
Motto:
„Život nelze předstírat. Život nelze hrát. V životě bychom měli hledat podstatu svého bytí.“
LAO-C´ (6. století př. n. l.)
 
Jsme s Vámi dvacet let. Různými způsoby. Můžeme se potkávat na společných akcích, skrze výrobky našich rukou, skrze slova svědectví o našem životě v článcích, skrze televizní reportáže, rozhlasové vysílání… Máme rádi setkání a doteky různorodého bytí…
Jsme s Vámi dvacet let – to je i název výstavy černobílých fotografií, která bude zahájena dne 5. 10. v Muzeu fotografie a MOM. Čekají na Vás pohledy do tváří lidí, kterým život nadělil specifické úkoly a oni své dny nemohou (ale také nemusí) podřizovat všudypřítomnému tlaku na výkon. Čas v našich službách plyne pro klienty v úplně jiném tempu. Přesto však nejsou ušetřeni nejrůznějších zápasů, spojených s obyčejným bytím. Sice nemusí platit daně, ani se nezatěžují politickými souvislostmi života… Ale nejsou mnohdy ušetřeni bolestí těla, bolestí nepřijetí, bolestí vědomí vlastní nedostatečnosti…
Toužíme přinášet do jejich životů světlo, průvan, smysl – ostatně od toho OKNA jsou. A někdy potřebujeme vzpruhu a povzbuzení. Od roku 2021 se nám tohoto daru dostává skrze zajímavého člověka - pana Jaroslava Havlíka. Nejprve nás povzbudil dary do benefičních aktivit. A pak se naše cesty spojily ještě jiným způsobem – pan Jaroslav nás začal fotit. Strávili jsme spolu řadu zajímavých chvil. Byl soustředěný, pozorný, vnímavý. Zpomalil kroky těch, kteří díky manažerské pozici nejsou ušetřeni rychlého a mnohdy nátlakového proudění času. Termíny, uzávěrky, odevzdání grantů, vyúčtování… Běh od překážky k překážce. A najednou přicházejí chvíle klidu. Pohled do tváří, jejichž svět chcete ochránit. Zpomalení, vnímání ohlížení. Rozhovory s člověkem, jehož maminka byla dítětem, zachráněným ve Wintonově vlaku. Rodina, jež zažila spoustu úskalí a křivd. Možná by člověk očekával hořkost, zranění. Nic takového nepřišlo. Přišel klid, setkání, společné hledání a zaznamenávání podstaty bytí. Jsme příjemci daru života, který se uskutečňuje prostřednictvím času. Každý máme svoji tvář, svoji jedinečnost. Jsme různí. Putujeme po této zemi někdy s radostí, jindy s bolestí. Fotograf zachytil okamžik našeho bytí, který se už nikdy nebude opakovat…
Přijďte s námi pobýt. Podívat se na fotografie momentů, které se už nikdy nebudou opakovat. Poslechnout hudbu. Pobýt s dobrými lidmi a hlavně každý sám se sebou v trochu netradiční souvislosti…
(Drahomíra Blažková)
 
 
Fotografie z vernisáže zde