Řemesla a povolání

Řemesla a povolání
Řemesla a povolání
 
II. pokračování přeshraniční výstavy fotografií, 
v rámci česko-rakouského projektu 
Umění fotografie napříč zeměmi a regiony,
kterou uspořádalo jindřichohradecké Muzeum fotografie a MOM ve spolupráci s dolnorakouským zájmovým sdružením MultiKulti KreAktiv. Výstava se koná současně v Muzeu fotografie a MOM v Jindřichově Hradci a na zámku Ottenstein v Dolním Rakousku. Ústřední myšlenkou této akce je vytváření nových kontaktů mezi fotografy na obou stranách hranice, jejichž vybrané fotografie budou vystavené až do roku 2023 v Muzea fotografie a MOM.
Minulý rok byly fotografie českých autorů prezentovány u nás (a pouze částečně v Rakousku) a letos je tomu naopak. Práce rakouských autorů prezentujeme u nás v Muzeu fotografie, a české fotografie visí v Ottensteinu.
 
Výstava je přístupná od 29. 6. 2023 a potrvá do 31. 8. 2023
 
Akce je financována v rámci projektu FMP/KPF AT-CZ 2014-2020 Evropským fondem pro regionální rozvoj z programu „Interreg V-A Rakousko-Česká republika“ a spolufinacována NÖ.Regional.GmbH