Skleněné rozhovory

Skleněné rozhovory

29. 7. – 30. 9. 2017, vernisáž 28. 7. 2017 v 17.00 h.

Výstava sestává z fotografií českého sklářského umění od předního českého fotografa skla a vysokoškolského pedagoga prof. Miroslava Vojtěchovského, který prostřednictvím snímků přibližuje díla 27 významných českých sklářských výtvarníků, jako Bořka Šípka, Jiřího Šuhájka, Vladimíra Kopeckého, Františka Víznera, Jiřího Pačinka, Mariana Karla, Jiřiny Žertové a dalších. Připravila ji společnost Createam, s. r. o., (www.createam.cz) s autorem fotografií na základě stejnojmenné publikace s podtitulem „České umělecké sklo na fotografiích Miroslava Vojtěchovského“.

 

Prof. Vojtěchovský uvádí knihu slovy: „Publikace Skleněné rozhovory“ je fotografickým setkáním s výtvarníky, osobnostmi českého sklářství, které svým myšlením, souborem vlastností, jednáním a výsledky své práce ovlivnily vývoj sklářského umění a přispěly k osobitosti a vysoké úrovni českého sklářství“. 

 

Po premiérovém uvedení v roce 2016 v Toskánském paláci v Praze byla kolekce letos k vidění například až v Kuala Lumpur.  Zahrnuje jak snímky, tak i doprovodné texty o zastoupených sklářských výtvarnících.

 

Vzhledem k regionální sklářské tradici je zde v Jindřichově Hradci dle konceptu PhDr. Miloslava Paulíka doplněna sklářskými výrobky a pomůckami užívanými při výrobě skla z většinou již zaniklých jihočeských skláren Včelnička, Chlum u Třeboně, Lenora a Janštejn a díly sedmi dalších významných českých sklářských výtvarníků – Jana Gabrhela, působícího svého času ve sklárnách v Chlumu u Třeboně, Aleny Matějka, Blanky Adensamové, Václava Machače, Jaromíra Rybáka, Kryštofa Rybáka a již zesnulého Pavla Hlavy. Převážná většina těchto umělců má kladný vztah k místnímu regionu, příležitostně zde pobývají a tvoří. Ke zhlédnutí jsou též například fotografie zachycující prostředí a výrobky uvedených skláren, včetně ve formě formě slide show.        

 

Exponáty do výstavy zapůjčili:

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích (www.muzeumcb.cz)  

Městské muzeum v Kamenici nad Lipou (www.muzeumvsemismysly)  

jmenovaní sklářští výtvarníci

skláři ze Včelničky

soukromí zapůjčitelé

 

Všem patří od Muzea fotografie a moderních obrazových médií za bezplatné poskytnutí exponátů velké poděkování.          

Skleněné rozhovory
Skleněné rozhovory
Skleněné rozhovory
Skleněné rozhovory
Skleněné rozhovory
Skleněné rozhovory
Skleněné rozhovory
Skleněné rozhovory