Supermédia

Supermédia

Supermédia

4. 11. – 30.12. 2016, vernisáž 3. 11. 2016 v 17.00 hodin.

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií prezentuje v listopadu a prosinci 2016 v rámci spolupráce s odbornými školami nejnovější tvorbu mladých umělců z Ateliéru supermédií Katedry volného umění Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, kteří tvoří pod vedením uměleckých a pedagogických osobností doc. Davida Kořínka a MgA. Milana Mikuláštíka.

Vernisáže výstavy, jež nese příznačný název „Supermédia“, se zúčastnili kromě návštěvníků jak autoři prací, studenti, tak oba vedoucí Ateliéru supermédií UMPRUM. Její součástí byla autorská komentovaná prohlídka výstavy.     __________________________________________________________________________

doc. David Kořínek o výstavě i Ateliéru supermédií

Výstava Ateliéru Supermédií UMPRUM

Ateliér supermédií byl na pražské UMPRUM založen v roce 2008 Federicem Díazem a Davidem Kořínkem. Od roku 2014 jej vede David Kořínek spolu s Milanem Mikuláštíkem. Předpona SUPER v názvu studia má význam NAD, vyjadřuje tedy zastřešení nejrůznějších druhů médií. Supermédia spojují oba existující prostory: fyzický složený z atomů a virtuální poskládaný z bitů. Co se stane, když se tyto jednotky setkají, když se srazí?

Studenti Ateliéru supermédií většinou pracují s videem, performancí či instalací.

David Kořínek: "Veřejný prostor pro nás není pouze oním fyzickým za okny našich domovů a ateliérů, na ulicích a náměstích, ale stejně tak virtuálním za monitory našich notebooků a dotykovými displeji mobilů. Naši studenti mají na takovýchto místech tvořit, aktivně zde působit, popř. z nich přinášet zprávy. Virtuální prostor není jen místem, kde se umění odehrává, ale je prostorem se svými zákony, které je nutné nejen tematizovat, ale je-li třeba, i narušit či změnit."

S prostorem souvisí i způsob zodpovědného uvažování. Vizuálnímu smogu je třeba čelit, ne jej dále rozšiřovat.

Výstava představuje aktuální práce studentů Ateliéru supermédií. Současný stav je zde vnímán v širším kontextu, tedy nejen co se děje v jednom ateliéru na UMPRUM, ale co se děje kolem nás a nejen nás, ale také kolem nich. Co je TEĎ? Co je současnost?

 

 

Médium

je jen jedno a tím je samo umění

není kombinací, ale novým tvarem

je jím dílo, výstava, umělec

 

V ateliéru

hledáme tvary

nastolujeme diskusi

sledujeme procesy vzniku

rozvíjíme se debatou


Text kurzívou: doc. David Kořínek, vedoucí Ateliéru supermédií Katedry volného umění Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze