Vladimír Nosek - od fotografie ke koláži

Vladimír Nosek - od fotografie ke koláži

Vladimír Nosek – Od fotografie ke koláži

Výstava prodloužena do 17. 3. 2017

Výstava představuje tvorbu autora Vladimíra Noska, který se koláži a výtvarnému umění vůbec (též olejomalbě či kresbě) věnuje již řadu let. Za koláže, vyznačující se typicky barevnou střídmostí a grafickou precizností, obdržel několik ocenění především na festivalech umění. Uskutečnil více než 120 výstav (samostatných i kolektivních) doma i v zahraničí, několik společně s akademickým sochařem Jurajem Hovorkou, jedním z nejvýznamějších slovenských sochařů současnosti. Jeho tvorba je zastoupena v galeriích i soukromých sbírkách.   

Do výstavy zařadil práce ze souborů Nebe, peklo, ráj (2010–2013), Panoptikum (2012–2013), Ona (2013–2014), Labyrint (2014), Imaginace (2014), Hra o jablko (2015–2016), Perforace (2016) a Nálady (2016).

__________________________________________________________________________

Ing. V. Nosek o koláži a výstavě

Smyslem výstavy je přiblížit veřejnosti umělecký obor koláže jak po technické, tak i výtvarné stránce a ukázat možnosti  pro vlastní tvorbu. Koláž je umělecké (výtvarné) dílo skládající se z různých materiálů, které jsou nejčastěji připevněny  k pevnému podkladu (karton, deska, plátno apod.) lepidlem. V posledních letech vznikají koláže sestavené elektronicky v počítači. Princip takto vzniklých koláží je v podstatě stejný, liší se pouze způsobem provedení, kdy stříhání a lepení  nahrazuje počítačový program. (…) výstava  ukazuje několik možností tvorby koláže klasickou cestou jako příklad pro zájemce s výtvarným cítěním pro jejich vlastní tvorbu a rozvoj fantazie. Díky experimentování s různými materiály lze dosáhnout úžasných výsledků. (…) Koláž odvozuje svůj původ z francouzského collage, znamenající  lepení. Obecně zahrnuje celou řadu výtvarných technik dvou- a třírozměrného prostoru. Pojem koláž se postupně přenesl do dalších oborů, v nichž se používá sestřihu a spojení částí do nového celku, např. v hudbě, literatuře, ve filmu, v knižní grafice a předevšímve ve fotografii. V sochařství je známá pod názvem asambláž. (…) výstava má za cíl prostřednictvím vystavovaných koláží autora Vladimíra Noska veřejnosti přiblížit svět koláží v klasickém provedení a ukázat, že patří mezi plnohodnotné výtvarné techniky, je stále moderní a může si ji vyzkoušet každý, kdo v sobě cítí výtvarné sklony a chce vyjádřit míru své obrazotvornosti a fantazie.

Text kurzívou: výběr z textu Ing. Vladimíra Noska