Výstava pro nevidomé Nechte maličkých přijíti ke mně

Výstava pro nevidomé Nechte maličkých přijíti ke mně

4. 10. – 2. 11. 2016, vernisáž 15. 10. ve 14.00 h.                                                                                  

Výstava dřevěných reliéfních obrazů světců a patronů, vytvořených výtvarnicí Jarmilou Haldovou, „Nechte maličkých přijíti ke mně“ je určená hlavně pro nevidomé a slabozraké návštěvníky. Iniciátorem a tvůrcem námětu této putovní výstavy, která se představila i v Bruselu (2005), je dnes již nevidomý bývalý umělecký fotograf MgA. Václav Fanta (nar. 1940 v Praze), který v minulosti fotografoval například pro Mladou frontu a v 70. a 80. letech pořídil rozsáhlý cyklus snímků Mexika. Kolekci reliéfních obrázků zde v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií doplňuje výběr z jeho fotografické tvorby. Václav Fanta je mimo jiné i spoluzakladatelem Vokál klubu SONS a autorem pexesa Quardo pro nevidomé.

Vernisáž výstavy 15. 10. 2016 je současně připomenutím Mezinárodního dne bílé hole.                           

Dne 25. 10. 2016 proběhne v rámci doprovodného programu k výstavě beseda MgA. Václava Fanty s nevidomými a slabozrakými věnovaná nejen tématu výstavy, jež je zájemcům k dispozici s volným vstupem.

Výstava je uspořádána ve spolupráci s Vokál klubem SONS.