Vzpomínka na fotožurnalistu Karla Hájka

Vzpomínka na fotožurnalistu Karla Hájka

23. 3. – 15. 4. 2018

V letošním roce – 31. března – si připomínáme 40. výročí úmrtí zakladatelské osobnosti československé reportážní fotografie Karla Hájka, rodáka z Lásenice u Jindřichova Hradce.

Soubor 30 vybraných snímků ze sbírek Muzea fotografie a moderních obrazových médií a z Archivu B&M Chochola je náznakem rozsáhlé tvorby profesionálního fotografa, která zaznamenala ve své době mnohdy protikladná hodnocení. Během svého života nafotografoval na kilometry svitkových filmů a zachytil nepřeberné množství často rozhodujících dobových společensko-historických událostí. Celý svět obletěly například fotografie Zachráněný z havárie dolu Nelson (1934), Černá madona (1959) či reportáž z Norimberského procesu, i díky jeho práci pro časopisy Pestrý týden, Svět v obrazech či pro prestižní Life.

Dosud se uskutečnilo již vícero výstav, které mapovaly osobnost a fotografickou tvorbu Karla Hájka, například v listopadu 2000 v Muzeu Jindřichohradecka či v témže roce v jeho rodné obci Lásenici. V návaznosti na tuto malou prezentaci ukáže Muzeum fotografie a moderních obrazových médií na sklonku roku 2018 rozsáhlou výstavu, která zmapuje zde nastíněné okruhy jeho tvorby podrobněji.

Šéfredaktor Světa v obrazech Vladimír Rýpar o Hájkovi řekl: „Reportér s fotoaparátem, to je řehole. Na tvoji obrazovou zprávu přece čekají čtenáři. Musíš, děj se co děj, zachytit okamžik, který nesmí být promeškán a který slovy nelze zdaleka tak dobře vyjádřit.“    

Za pomoc při realizaci výstavy děkujeme Archivu B&M Chochola, z něhož pocházejí dílčí vystavené snímky.