Zapojte se do fotografické soutěže „Olympiáda 2016 ve fotografii“

Zapojte se do fotografické soutěže „Olympiáda 2016 ve fotografii“

Termín odevzdání fotografií je prodloužen do 5. 9. 2016.

Fotografie je možné odevzdat v elektronické podobě zde v muzeu.

Vyhlášení soutěže, téma, věkové kategorie

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií (dále jen MF MOM) vyhlašuje u příležitosti konání LOH 2016 v Riu de Janeiru 5.–21. 8. 2016 fotografickou soutěž nazvanou „Olympiáda 2016 ve fotografii“. Chce vyzvat širokou veřejnost, aby se zapojila do fotografování „olympijského“ a s ním spojeného dění.

Tématem soutěže je rozmanité olympijské a s ním spojené dění; na LOH 2016 v Rio de Janeiru, v Olympijském parku Rio–Lipno, na ostatních obdobných místech etc. Soutěžící mohou fotograficky zachytit olympioniky, sporty, své rodinné příslušníky a známé během sportování v olympijském parku či sledování LOH, ale třeba i jindřichohradecký pokus o český rekord, spočívající ve vytvoření živých olympijských kruhů (30. 7. 2016). Snímky mohou mít reportážní charakter, zachycovat atmosféru či zajímavé detaily etc. Soutěž probíhá ve dvou věkových kategoriích – účastníci do 15 let (včetně) a účastníci od 15 let výše. Partnerem soutěže je Jihočeský kraj.

Podmínky soutěže, náležitosti fotografií a jejich zasílání do soutěže

Soutěžní fotografie zašlou soutěžící do MF MOM ve formátu JPG, velikost min. 3 000 x 3 000 pixelů (nejlépe přes server www.uschovna.cz) na e-mailovou adresu mfmom@mfmom.cz a současně na adresu strojek@mfmom.cz v době od 5. do 29. 8. 2016. Každý soutěžící může předložit až 15 fotografií. Spolu se snímky je nutné zaslat (nejlépe ve wordu) vždy následující údaje (v uvedeném pořadí): jméno, příjmení, rok narození autora/autorky, kontaktní telefon, e-mailovou adresu, bydliště, názvy snímků, data a místa jejich pořízení. Lze přidat bližší popis daných záběrů. Podmínkou je dodání fotografií bez velkých grafických úprav.

Výběr vítězných fotografií, hodnotící komise

Nejlepší a nejzajímavější fotografie budou vybrány 5člennou hodnotící komisí, sestavenou pořádajícím muzeem. Hlavním hodnotícím kritériem je projev originality a tvůrčích schopností. Z tohoto užšího souboru bude vybráno v každé věkové kategorii pět vítězných fotografií.

Prezentace a užití soutěžních fotografií

Vybrané soutěžní fotografie budou zveřejněny na webu MF MOM a využity pro výstavní a sbírkotvornou činnost MF MOM a současně pro výstavní činnost partnera projektu a pro rozšíření fotografických archivů Jihočeského kraje, popřípadě Jihočeské centrály cestovního ruchu a Českého olympijského výboru.  

Vyhlášení vítězů, ceny

Vyhlášení vítězů soutěže „Olympiáda 2016 ve fotografii“ proběhne v Jindřichově Hradci při prezentaci fotografií z olympijského parku Rio–Lipno – termín a místo budou upřesněny zde na webových stránkách. Autoři vítězných fotografií získají volné vstupenky do MF MOM, na adventní koncert pořádaný MF MOM, poukázky na adventní fotografování v historických kostýmech v MF MOM, na fotografický workshop pořádaný MFMOM, na tisk fotografií a fotografické publikace.

Těšíme se na Vaše fotografie.

 

Partner soutěže