Fotografické kurzy MF MOM pro děti a mládež

1. 1. – 31. 12. 2020

Jednorázové skupinové fotografické kurzy s různým tematickým zaměřením, včetně varianty pro handicapované.

Virtuální prohlídka
a mapa

Virtuální prohlídka
a mapa 

Virtuální 360° prohlídka muzea

Sbírky
on-line

Sbírky
on-line 

On-line katalog sbírek
Muzea fotografie
a moderních obrazových
médií

Služby digitalizačního pracoviště

Služby digitalizačního pracoviště 

Skenování, včetně archivních
materiálů a transparentních
předloh, retuše, tisky fotografií /
/ velké i malé zakázky