33 osobností dějin české fotografie

od 24. 6. 2012 do 20.6.2015

První část zamýšlené expozice věnované tvorbě osobností dějin české fotografie seznamuje s díly prvních 33 z nich. Kurátor Miroslav Vojtěchovský.

"Představením po jedné fotografii od vybraných autorů (a pouze v jednom mimořádném případě výběrem dvou fotografií) chce muzeum fotografie v expozici Osobnosti dějin české fotografie ukázat na nádherné dobrodružství sebeuvědomovacího procesu fotografie na území Čech, Moravy a Slezska. Soubor typických fotografických obrazů je vybrán tak, aby poskytl návštěvníkům muzea, kteří neměli dosud možnost věnovat se studiu dějin fotografie, přehledný, barvitý a dramaticky vystavěný obraz hledání tvůrčích cest, podobných těm, po nichž se ubírali vynálezci Joseph Nicéphore Niepce, Louis Jacques Mandé Daguerre, William Henry Fox Talbot a Hippolyte Bayard, jejichž úsilí přineslo své ovoce na konci 30. let 19. století." (Z textu Miroslava Vojtěchovského, kurátora expozice.)

33 osobností dějin české fotografie
33 osobností dějin české fotografie