Projekt Stories

       

       

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií je od 16. 1. 2013 nástupnickým lead partnerem česko-rakouského historicko-fotografického projektu Stories/Příběhy, realizovaného v letech 2009–2012. 

O projektu Stories 

Tříletý projekt z programu „Cíl 3 Evropská územní spolupráce Česká republika – Rakousko 2007–2013“ tematicky mapoval na základě vybraných měst a obcí společnou historii Čechů a Rakušanů žijících v jižních Čechách a ve Waldviertelu v poválečném období. Jeho základem se staly životní příběhy tamních obyvatel, proto název Stories.  

S historiky, kteří se v bádání zaměřili na léta 1945 až 1989, vyšlo do terénu také 20 českých a rakouských fotografů, aby zdokumentovali, jak se historie promítla do dnešního života lidí v příhraničí. Zachytili je v zaměstnání, po návratu z práce domů, během odpočinku, při oslavách, zábavě. V okamžicích radostných i smutných, v každodenním i ve svátečním životě. Z fotografií jsou patrné jak rozdílnosti obou regionů, tak osobité rysy pohraničí a shody, které lidi u obou zemí sbližují.

Realizátoři projektu Stories, zainteresovaní partneři a donátoři věří, že územní spolupráce na poli vědy a umění nejen napomohla k dalšímu poznání historických souvislostí, ale prostřednictvím setkávání lidí na obou stranách hranice zejména také přispěla a ještě přispěje k prohloubení a následnému setrvání dobrých sousedských vztahů mezi Rakouskem a Českem. Tento záměr se stal červenou nití spojující snažení všech zúčastněných aktérů.    

Miloslav Paulík, ředitel, vedoucí projektu
Eva Florová, manažerka projektu

Poděkování za spolupráci na projektu Stories

Poděkování za spolupráci na projektu Stories patří projektovým partnerům Waldviertel Akademie ve Waidhofenu an der Thaya a Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích, všem zúčastněným historikům, fotografům, kurátorovi výstav, pamětníkům, archivům, knihovnám, městům a obcím na obou stranách hranice, donátorům a všem ostatním, kteří se podíleli na realizaci a prezentaci projektu a jeho výstupů.

Výstupy projektu

V rámci projektu vznikly putovní výstava „Stories / Příběhy lidí na hranici“, prospekt k putovní výstavě, hlavní fotografická výstava Stories, katalog k hlavní výstavě a publikace sestávající z textů historiků „Tak blízcí, a přece tak vzdálení / Lidé v jižních Čechách a ve Waldviertelu 1945–1989“ (česká a německá jazyková verze). Uspořádány byly přeshraniční třídenní veřejná vědecká konference v Groß-Sieghartsu, četné besedy s historiky pro školy a ostatní veřejnost a závěrečný seminář o životě v česko-rakouském pohraničí v letech 1945–1989.

 

Projekt a zejména obě výstavy se dosud představily na více než 30 místech v České republice a v Rakousku – v Jindřichově Hradci, Nové Bystřici, Kunžaku, Českém Rudolci, Českých Velenicích, Rapšachu, Suchdole nad Lužnicí, Nových Hradech, Benešově nad Černou, Pohorské Vsi, ve Waidhofenu an der Thaya, v Kautzenu, Groß-Sieghartsu, Hornu, Ludweis-Aigenu, ve Vídni etc.     

 

Projekt Stories byl realizován v rámci programu „Cíl 3 Evropská územní spolupráce Česká republika – Rakousko 2007–2013 a byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

 

Projekt je významným počinem v muzejní dokumentaci současnosti a přispěl k podstatnému rozšíření sbírkového fotografického fondu muzea, ale i sbírkového fondu projektových partnerů.