Moc médií

Stálá expozice, společný projekt Muzea fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci (MFMOM) a Národního technického muzea v Praze (NTM)
 
Idea expozice spočívá ve vytvoření „pohledů“ či mozaiky z některých klíčových momentů v dějinách fotografické, filmové a audiovizuální techniky ve spojení s její společenskou funkcí. Exponáty jsou prezentovány ve vztahu technika – zobrazení – společenský a kulturní rámec, v interakci vzájemného pronikání a podmiňování pohledu a obrazu.

 

„Podmíněný pohled“ vychází z konceptu „moci médií“ Jeana Baudrillarda. Obraz je vysvětlován nikoli jako nemanipulované a věrné zobrazení reality, ale jako společenský a kulturní konstrukt, obraz podřízený nejrůznějším touhám, přáním, po-třebám svých tvůrců nebo zadavatelů či objednavatelů. Myšlenkou expozice je dekonstruovat iluzi nejvěrnější možné reprodukce reality a ukázat motivy a procesy, jakými se do výsledného obrazu promítají nejen technologická omezení, danosti a technické možnosti zobrazovacího média, ale především vědomé i nevědomé vlivy na samotnou činnost tvůrce, jeho motivace, osobní i širší společenské strategie, způsoby nahlížení světa a touha zobrazit svět, jak si ho představujeme, jak ho chceme vidět.
 
Více zde
 
Kurátor expozice: Petr Kliment
 
Autoři scénáře: Petr Kliment, Tomáš Petráň, Pavel Scheufler, Tomáš Štanzel
 
Autoři audiovizuálních programů: Tomáš Petráň, David Stecker, Tomáš Štanzel, František Týmal
 
Architekt: ABM Architekti, Marek Dohelský
 
Obrazová data pro výrobu reprodukcí fotografií: Národní technické muzeum, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Moravská galerie v Brně, Sbírka Scheufler. Označené trojrozměrné exponáty je zapůjčeny ze sbírky NTM.
 
Moc médií / Fotografický portrét
Moc médií / Fotografický portrét
Moc médií / Fotografický portrét
Moc médií / Fotografický portrét
Moc médií / Fotografický portrét
Moc médií / Fotografický portrét